Nieuws

 • Laura Hoogendonk is beëdigd tot VVD raadslid gemeenteraad Bergen nh

  Laura Hoogendonk is beëdigd tot VVD raadslid gemeenteraad Bergen nh Lees verder

 • VVD neemt afscheid van raadslid Annemieke Born

  VVD neemt afscheid van raadslid Annemieke Born Lees verder

 • VVD: aanstellen informateur juiste zaak!

  VVD: aanstellen informateur juiste zaak! Naar aanleiding van de berichtgeving over het aanstellen van informateur Hans Huiberts in het NHD en de rol van de VVD hierin, willen wij graag het volgend toevoegen. De laatste raadsvergadering in december jl. maakte nog eens pijnlijk duidelijk hoe broos de stemverhouding coalitie - oppositie is zeker met de afhankelijkheid van eenmansfractie BBB. Nu het College na het vertrek van GB wethouder Frits Westerkamp met twee wethouders en de burgemeester aan het roer zit, heeft de VVD de verantwoordelijkheid genomen om uit deze bestuurlijke impasse te komen. Hiertoe heeft zij contact gezocht met D66, in een later stadium is KiLo aangehaakt. De suggestie is gelanceerd om een informateur aan te stellen die langs alle partijen gaat om een verkennend onderzoek te houden naar de huidige situatie en mogelijke oplossingen om uit deze impasse te komen. De coalitiepartners GL en GB zijn hierover op 28 december jl. door de VVD geïnformeerd. Er is vervolgens door KiLo mede namens de VVD op 4 januari jl. een e-mail verzonden aan alle partijen met het verzoek deel te nemen aan het verkennende onderzoek. De VVD acht het van belang dat Bergen weer snel kan worden bestuurd en beleidsplannen als woningbouw, infrastructuur etc. alsmede trajecten rond de invoering van de Omgevingswet snel kunnen worden opgepakt. Zij neemt hierin haar bestuurlijke verantwoordelijkheid, zoals u dat als inwoner van ons mag verwachten! Lees verder

 • VVD raadslid Annemieke Born verhuist naar Petten (gemeente Schagen)

  VVD raadslid Annemieke Born verhuist naar Petten (gemeente Schagen) Lees verder

 • Drs. Arend Jan van den Beld nieuwe fractievoorzitter VVD Bergen nh

  Drs. Arend Jan van den Beld nieuwe fractievoorzitter VVD Bergen nh Lees verder

 • Kerstboodschap VVD fractievoorzitter Cees Roem

  Door de soms Kafkaëske toestanden in onze eigen gemeente op het terrein van bestemmings-plannen en ruimtelijke ordening, dwaalden mijn gedachten af naar mijn verblijf in Tanzania en Kenia van oktober dit jaar. Ik deed mee aan een sponsor mountainbike tour ten bate van AMREF Flying Doctors waarvoor ik ruim 5.000,- Euro aan sponsorgeld heb opgehaald. Het was een sportieve prestatie om langs de flanken van de Kilimanjaro 400 km in een week te volbrengen. Maar vooral een eye opener om vanuit de welvaart die ik hier ervaar in Bergen eens met je neus op de feiten gedrukt te worden, hoe erg en zwaar de leefomstandigheden zijn in deze landen annex de dorpen die wij hebben bezocht. Zo bezocht ik dorpjes waar je slechts met de fiets kunt komen en ontmoette de inwoners ter plaatse om met eigen ogen het goede werk van AMREF te aanschouwen met betrekking tot waterhuishouding, medische zorg en programma’s om meisjesbesnijdenis tegen te gaan. Hoe groot is het contrast als wij hier het meest zuivere drinkwater van Nederland thuis uit de kraan tappen en je daar enkele kilometers moet lopen om je jerrycan te vullen bij een waterpomp, hoe groot is het contrast als je voor medische zorg in Nederland de huisarts belt en in sommige gevallen direct kunt worden geholpen en je daar kilometers moet afleggen om een medische hulppost te bereiken… Natuurlijk, het zijn beide extremen echter het is ook voor mij als lokale volksvertegenwoordiger weer eens goed om met de neus op de feiten te worden gedrukt en te beseffen hoe goed en efficiënt ons onderwijsstelsel, gezondheidszorg en openbaar bestuur geregeld is. Ja, er gaan ook zaken verkeerd. Te veel regels en administratie in het onderwijs en de zorg waardoor de cliënt op de achtergrond komt en als gezegd soms Kafkaëske toestanden in onze eigen gemeente op het terrein van bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Zonder dit laatstgenoemde te willen bagatelliseren, dienen wij als volksvertegenwoordigers ook vraagstukken in perspectief te plaatsen, te beseffen dat ons openbaar bestuur op de keper beschouwd goed functioneert en dat wij feitelijk niets tekort komen. Iets waarvan menigeen in Tanzania en Kenia slechts van kan dromen. Lees verder

 • O dennenboom, o dennenboom...

  O dennenboom, o dennenboom Wat zijn uw takken wonderschoon. Dat vinden niet alleen toeristen, maar ook de inwoners van Schoorl. Het prachtige duindorp lijkt het “ondergeschoven (of in dit geval ondergestoven) kind” te worden in de strijd tegen de kap van het dennenbos. Waar zo’n 100 jaar geleden naaldbomen zijn aangeplant tegen overlast veroorzakende zandverstuivingen, heeft men in Brussel het idee opgevat, in Natura 2000-gebieden naaldbomen te kappen, zo stikstof uit de lucht te halen en de bodem te verschralen. Hierdoor komt er ruimte voor andere vegetatie en.... veeteelt! Onze bossen in ruil voor meer megastallen. Lees verder

 • VVD Bergen wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

  VVD Bergen wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019! Lees verder

 • Fractievoorzitter VVD Cees Roem neemt deel aan Africa Classic ten bate van AMREF Flying Doctors

  Fractievoorzitter VVD Cees Roem neemt deel aan Africa Classic ten bate van AMREF Flying Doctors Lees verder

 • VVD dient motie in voor blijvende aanwezigheid sporthal in Schoorl

  VVD dient motie in voor blijvende aanwezigheid sporthal in Schoorl Lees verder

 • Oud raadslid VVD Annemiek Paping benoemt tot Lid van Verdienste VVD Bergen nh

  Oud raadslid VVD Annemiek Paping benoemt tot Lid van Verdienste VVD Bergen nh Lees verder

 • VVD Bergen: Bestuursopdracht en Projectakkoord geformaliseerd!

  VVD Bergen: Bestuursopdracht en Projectakkoord geformaliseerd! Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  KIezers bedankt! De VVD bedankt al haar kiezers die op 21 maart jl. op de VVD hebben gestemd. Dankzij uw steun zijn wij van de 4e naar de 3e partij van Bergen gegroeid met bijna 2500 stemmen. Een winst van 1,5% en in zetel aantallen gelijk gebleven (namelijk 3 zetels). De inwoners van Bergen hebben duidelijk gekozen voor een ander geluid in onze gemeente met meer ruimte voor burgerparticipatie. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en opteren voor deelname aan het bestuur. Nu gaan wij eerst de informatie ronde in om te zien welke kansen voor combinaties van partijen er liggen. Ook in de toekomst zijn we er voor u! Lees verder

 • VVD opnieuw favoriet bij jeugd in Bergen

  VVD opnieuw favoriet bij jeugd in Bergen Kijk op: https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/vvd-opnieuw-favoriet-bij-jeugd-bergen Lees verder

 • VVD: Bergen aan Zee moet kleinschalig blijven!

  De VVD Bergen vindt dat in de toekomstige ontwikkeling van Bergen aan Zee het begrip “kleinschaligheid” cruciaal is. Zo vindt zij dat alle ruimtelijke plannen aan dit begrip dienen te worden getoetst. Onder kleinschaligheid verstaan wij: - de menselijke maat, - de gulden snee, - harmonie, - verbinding met de natuur. Wij vinden dat deze punten bij ieder ruimtelijk ontwerp moeten worden meegenomen. Lees verder

 • Laat Bergen Centrum géén koopgoot worden

  Wellicht zijn onze verkiezingsposters u in de kern Bergen opgevallen waarop de tekst staat: ''Laat Bergen Centrum géén koopgoot worden". Alles is terug te voeren op de vreselijke plannen die Odile Rasch (wethouder D66) heeft voorgesteld om aan de entree van ons dorp bij de oude brandweerkazerne (Harmonie locatie) een Aldi supermarkt plus extra winkelruimte te realiseren. Feitelijk een koopgoot ofwel een aaneenschakeling van winkelruimte en verstening. Iets dat wij als VVD en met ons veel inwoners en ondernemers (ca. 3000 handtekeningen tegen het realiseren van winkelruimte op die plek) niet willen. Wat willen wij wel? Een groene entree met kleinschalige bedrijvigheid/horeca dat past bij de dorpse schaal van Bergen in plaats van een koopgoot met Aldi, Blokker en meer. We hebben uw steun hard nodig om het besluit van de gemeenteraad terug te draaien. Stem hierom: VVD Bergen! Lees verder

 • VVD Bergen nh huldigt echtpaar Koster, eigenaren voormalige stationsgebouw Egmond aan Zee

  Voor de 12e keer op rij organiseerden de VVD Statenleden uit Noord-Holland een taartenactie waarbij zij lokale helden in het zonnetje zetten. Dit jaar gingen zij op vrijdag 9 februari, samen met de VVD Bergen nh een taart brengen bij het echtpaar Koster, eigenaren van het voormalige stationsgebouw in Egmond aan Zee vanwege hun bijzondere bijdrage voor het in stand houden en restaureren van historisch erfgoed. Lees verder

 • VVD Speerpunt: Een dienende overheid

  Verkiezingsprogramma 2018-2022 Speerpunt 7. Een dienende overheid vooral na burgerinitiatief De overheid dat zijn wij zelf. De gemeente staat met beide benen stevig in de klei van de samenleving en stelt zich dienend op. Daar waar tussen burger en bestuur het vertrouwen en de geloofwaardigheid is geschaad dient dit actief te worden hersteld. Een basis-antwoord van de gemeente -bestuurlijk & ambtelijk- op een vraag uit haar samenleving is een JA. Soms een "Ja en"..soms een "Ja mits"... of " Ja als"...maar in beginsel dus die “JA". In dit verband vindt de VVD ook dat dringend nader bekeken moet worden in hoeverre de gemeente haar taken uit kan voeren met minder ambtenaren dan op dit moment. Overheid en inwoners versterken elkaar in een trots gevoel voor de eigen kern en voor de omgeving. Lees verder

 • VVD Speerpunt: Financiën op orde: geen lastenverhoging

  VVD-Bergen NH Verkiezingsprogramma 2018-2022 Financiën Nu het economisch beter gaat en onze gemeente één van de duurste gemeenten van Nederland voor haar burgers is, is het ontoelaatbaar dat het totaal van belastingen en andere woonlasten de komende 4 jaar worden verhoogd. Lees verder

 • VVD-fracties doen beroep op Provincie: stel aanpak N246 uit!

  VVD-fracties doen beroep op Provincie: stel aanpak N246 uit! Op 19 januari maakte de Provincie bekend dat de aanpak van de N246 (Alkmaar-Zaanstad) uitgevoerd zal worden door Dura Vermeer en rond de zomer van 2018 zal beginnen.Tegelijkertijd vinden gedurende heel 2018 werkzaamheden plaats aan de Leeghwaterbrugbij Alkmaar, waar het aantal rijstroken is teruggebracht en de rijsnelheid is verlaagd. Dit betekent dat gedurende een half jaar gelijktijdig gewerkt zal worden aan de N246 en de Leeghwaterbrug (N242). De regionale VVD-fracties van Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen en Uitgeest voorzien vele maanden verkeersleed en doen een klemmend beroep op de provincie om de dreigende verkeerschaos voor de regio Alkmaar af te wenden. Bij de komende werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug wordt de brug in de rijrichting A9 compleet vervangen. Tijdens eerdere werkzaamheden aan de brug is het brugdeel in de rijrichting Heerhugowaard al aangepakt. Gedurende deze werkzaamheden zijn er veel files geweest en is op meerdere momenten het verkeer in en rondom Alkmaar compleet vastgelopen. VVD-fractievoorzitter John van der Rhee (Alkmaar): ‘’Bij het eerdere onderhoud aan de Leeghwaterbrug is duidelijk te zien geweest hoe belangrijk deze verkeersader voor de automobilist in de regio is. Toen het verkeer dáár vastliep, ook omdat de bruggen gewoon open bleven gaan voor de scheepvaart, stond heel Alkmaar stil. Inwoners en ondernemers van alle plaatsen in deze regiohebben daar heel veel last van gehad’’. De N242 is samen met de N246 één van de belangrijkste routes van de kop van Noord-Holland en de regio Alkmaar naar het zuiden. VVD-fractievoorzitter Falco Hoekstra (Heerhugowaard): ‘’Wij snappen niet dat de provincie het onderhoud aan de Kogerpolderbrug en de Beatrixbrug (N246) en de Leeghwaterbrug tegelijkertijd heeft gepland. Dit zal de inwoners uit onze regio en de kop van Noord-Holland enorm raken.’’ De werkzaamheden aan de genoemde bruggen van de N246 zijn naar verwachting eind 2019 afgerond. De parellelweg en de rotonde bij de Woude zijn eind 2020 klaar. VVD-vicefractievoorzitter Rob Wagenaar (Langedijk): “Veel ondernemers, forenzen en transportbedrijven uit onze gemeenten maken vice versa gebruik van deze routes. Het N246-onderhoud uitstellen is een must.” De VVD-fracties uit Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen en Uitgeest hopen dat de Provincie gehoor zal geven aan de oproep en dat daarmee een halfjaar durend verkeersinfarct in deze regio zal worden voorkomen. Lees verder