Nieuws

 • VVD Bergen feliciteert Frits David Zeiler met zijn Muze penning

  Tijdens de Open Monumentendag is oud-collega raadslid Frits David Zeiler begiftigd met de Muze penning van de gemeente Bergen nh voor zijn niet aflatende inzet op het terrein van ons historisch erfgoed. De VVD Bergen nh feliciteert Frits David met deze erkenning en overhandigde hem nadien in bijzijn van VVD raadslid Cees Roem een heerlijke fles cava. “Meer dan terecht, zo stelt Cees Roem namens de VVD fractie, dat Frits David deze bijzondere penning in ontvangst mocht nemen”. Zijn tomeloze inzet in woord en geschrift over de historie van Bergen nh verdient het en kwam in de gemeenteraad dikwijls goed van pas! Lees verder

 • VVD Bergen diep bedroeft over overlijden oud VVD raadslid/fractievoorzitter Udo Smit

  De VVD Bergen nh is geschokt door het plotseling overlijden van haar oud raadslid en fractievoorzitter ir. Udo Smit. Udo was in de periode 2010 – 2014 en daarvoor raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad van Bergen nh. “Wij zijn er kapot van”, zegt VVD raadslid Cees Roem die nauw met Udo heeft samengewerkt in Roem’s periode als wethouder. Udo was een integer en kundig raadslid die vooral op het terrein van ruimtelijke ordening en financiën goed was onderlegd. Hij was wars van Kafkaëske toestanden met betrekking tot bestemmingsplannen en stond soms individuele inwoners vanuit zijn ombudsfunctie als raadslid bij. Hij hield van een inhoudelijk goed debat en was geliefd bij zijn collega raadsleden. Aimabel, zuiver en van tijd tot tijd een tikje eigenwijs zijn karaktereigenschappen, zoals velen hem in de raad zullen herinneren. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Eline en hun beide dochters, schoonzonen en kleinkinderen. Udo mocht 67 jaar oud worden. De VVD Bergen nh verliest in Udo een échte Bergenaar, betrokken bij het dorp en haar inwoners. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en het liberale geluid in de gemeenteraad. Rust zacht Udo! Lees verder

 • Kadernota 2021 en verder

  Beste collega’s, Laat ik beginnen met het uitspreken van 2 waarderingen. 1 waardering voor onze mister Kadernota: het is zijn laatste. Ik weet dat het lastig voor hem is vanaf de zijlijn toe te kijken. Dank je voor al je jaren tomeloze inzet Cees! Nee je gaat nog niet weg maar dit ogenblik kunnen we wat mij betreft niet zomaar laten passeren De 2e waardering is er voor de participatienota die we afgelopen raad hebben aangenomen. Soms heb je van die prachtige gesprekken waarin iemand even je een spiegel voorhoud (dank je Ad). Het is bijzonder om te zien welke reis die nota heeft afgelegd. Van een document wat tot veel onvrede leidde en bijna daardoor strandde in afstel tot zo een grote eenheid dat de nota als hamerstuk werd behandeld. Wij als raad en wij als VVD hebben te weinig stil gestaan bij deze prachtige reis. Hierbij alsnog. Wij zijn ontzettend trots dat dit prachtige stuk er eindelijk ligt. Maar nu terug Of eigenlijk vooruit Want daar gaat de kadernota over En als ik daaraan denk dan ontkom je er niet aan om naar de begroting te kijken En die baart de VVD zorgen Want al in 2023 hebben we een groot tekort. Nu weten we de toekomst is onzeker, zeker onder corona. Maar er is wel 1 zekerheid. Een tekort dat verder wordt aangejaagd doordat u raad vorige raad een amendement heeft aangenomen om beheersmaatregelen op het sociale domein te schrappen. Ja er zal nog gekeken worden naar hoe of wat. Maar links om of rechtsom, dit amendement kost ons 7 ton incidenteel tot 2025 en daarna structureel 3 ton per jaar. Dat zijn gigantische bedragen. En de kosten voor de WMO zullen alleen maar verder stijgen. Ik wil dan ook aan de collega partijen vragen: hoe gaat u dit opvangen? Want er komt wel iets van geld voor de jeugdzorg, maar dat is incidenteel. Daarbij zijn extra kosten voor de huishoudhulp niet gedekt. En een motie op een implementatiemanager, zoals voorgesteld door de VVD, die de beheersmaatregelen zou monitoren was volgens u toch niet nodig. Terwijl juist de BUCH op het sociale domein met grote personeelstekorten zet. Dus wie gaat die beheersmaatregelen uitvoeren als er niemand is? Die boemerang van geen capaciteit komt keihard terug: zo vragen wij als raad al jaren om KPI’s, kwalitatieve prestatie indicatoren. Eindelijk zouden we van start met de KPI’s op het sociale domein. Maar door personeelstekort gaat nu dat niet door. Dus als er niemand is, kan er ook niets worden uitgevoerd. Lees verder

 • Nota Participatiebeleid van VVD-wethouder van den Beld positief ontvangen

  De Nota Participatiebeleid werd goed ontvangen in de Algemene Raadscommissie van 3 juni 2021. Wethouder Arend-Jan van den Beld was blij met die steun en hoopt een eerste stap gezet te hebben op weg naar herstel van het vertrouwen van de burgers in de democratie. Het stuk werd in het algemeen als een leesbaar en inhoudelijk goed stuk ontvangen door de verschillende partijen. Wel werd duidelijk dat het een dynamisch document moet zijn, zoals Gemeentebelangen het verwoordde. ‘Het is ambitieus en een jaarlijkse evaluatie zal duidelijk maken of dit een papieren werkelijkheid blijft of dat het realiteit wordt.’ ‘Participatie is overigens geen toverwoord voor draagvlak’, liet Cees Roem (VVD) weten. ‘Het is en blijft nog altijd heel goed mogelijk dat partijen het pertinent oneens met elkaar zijn en blijven. Maar deze nota biedt prima handvatten om tot een goede discussie en wellicht breder gedragen besluiten met elkaar te komen.’ Michel Smook (KIESLokaal): ‘Participatie zegt iets over de manier waarop we met elkaar omgaan. Per dossier kunnen we dan kijken naar wat de doelstellingen zijn en hoe we de participatie gaan organiseren om tot het beste resultaat te komen.’ Kortom, veel partijen waren lovend over de inhoud en leesbaarheid en zagen het als mooi begin voor het verkleinen van de afstand tussen betrokkenen en bestuur. Eind van de discussie was dat het stuk als hamerstuk naar de raad gaat. Zo niet met de eigenlijk logisch bijbehorende verordening. GroenLinks wilde daar mogelijk een amendement op indienen. Enerzijds omdat er inmiddels nieuwe voorbeeld documenten van de VNG zijn en anderzijds omdat er volgens GroenLinks wel iets mankeerde aan de volgorde en de woordkeuzes. De Participatieverordening werd dus opmerkelijk genoeg een zogenaamd bespreekstuk voor 17 juni. Lees verder

 • VVD ook in de gemeente Bergen dé grootste partij, kiezers bedankt!

  Uitslagen en proces-verbalen van alle stembureaus in de gemeente Bergen. Het duurde langer dan anders, maar de verkiezingsuitslagen zijn bekend! Maar liefst 85,3% van onze kiesgerechtigde inwoners bracht zijn of haar stem uit voor de Tweede Kamer. De grootste partij werd de VVD (25,5%), gevolgd door D66 (18,4%), PVV (9,7%), CDA (8,8%) en Partij voor de Dieren (6,8%). Lees verder

 • Wat hebben de Egmonden nodig, nu en over 10 jaar? Borrel met ons mee!

  Wat hebben de Egmonden nodig, nu en over 10 jaar? Borrel met ons mee! Twee jonge Egmonders komen de VVD Bergen versterken. Jasper Corts uit Egmond aan Zee en Annabel Splinter uit Egmond-Binnen zijn per 4 maart jl. actief als commissielid. Beiden hebben als doel om de politiek en gemeente van Gemeente Bergen dichterbij de Egmonden te brengen. En daarom gaan zij graag in gesprek met jou. Op 12 maart organiseert de VVD daarom een online Zoom-meeting om met jou in gesprek te gaan over belangrijke thema’s in de Egmonden. Wij horen graag van je wat wij mee kunnen nemen vanuit de Egmonden. Wat heeft je dorp nodig, nu en over een paar jaar? Wat houd je bezig? Waar moeten we dan aan denken op bijvoorbeeld het gebied van woningbouw, ondernemerschap, parkeren en toerisme? En wat te denken van de jeugd? Wat moet er voor hen gebeuren? En hoe zit het met duurzaamheid? Kortom, wat wil jij aan ons meegeven? Lijkt het je leuk om aan te sluiten en op deze manier digitaal mee te borrelen? Wij zorgen voor een lekker hapje tijdens deze (online) meeting en zien je aanmelding graag tegemoet. Praktische informatie: Datum: 12 maart Tijd: 19.30 tot maximaal 21.00 uur Aanmelden? Mail naar annabelsplinter@hotmail.com Voorbereiding? Denk alvast na over de belangrijke punten die je ons wilt meegeven, verdere voorbereiding is niet nodig. Lees verder

 • Nieuwe commissieleden voor de VVD fractie

  Met de komst van Annabel Splinter en Jasper Corts is de VVD fractie ook in de Egmonden goed vertegenwoordigd. Annabel is woonachtig in Egmond-Binnen en werkzaam als commercieel manager voor een bureau dat zich bezighoudt met de opzet van vitaliteitsprogramma's voor organisaties. Zij is cum laude afgestudeerd in bewegingswetenschappen aan de VU Amsterdam. Jasper is werkzaam als assistent private banker en woonachtig in Egmond aan Zee. Hij heeft een bachelor degree in business administration aan de Hogeschool InHolland. Wij heten Annabel en Jasper van harte welkom en zijn blij met hun komst! Wij wensen hen veel succes met hun commissie werkzaamheden! Lees verder

 • Vrijdag 5 maart 11.30 uur: Zoom mee met de gemeenteraadsfractie van de VVD én Ockje Tellegen (nr 10 op de verkiezingslijst van de VVD)

  Zoom mee met de gemeenteraadsfractie van de VVD én Ockje Tellegen (nr 10 op de verkiezingslijst van de VVD) Lees verder

 • VVD pleit voor financiële tegemoetkoming ondernemers precariobelasting

  Met het oog op de verlenging van de lockdown en het feit dat ondernemers in de niet essentiële retail en horeca financieel hard geraakt worden, pleit de VVD voor een financiële tegemoetkoming komt in de lokale lasten/belastingen. Zo zijn er lokaal middelen voorhanden in de vorm van het recent ingestelde Covid 19 fonds om ondernemers te ondersteunen en is tijdens de commissievergadering van 14 januari een extra storting in het fonds gedaan. De VVD wil dat deze bijdrage wordt aangewend om de aanslag precariobelasting over 2019 te compenseren welke in 2021 moet worden betaald. Precariobelasting is de belasting die een ondernemer betaald om uitstallingen zoals terrassen in de openbare ruimte te plaatsen. Hiermee wordt een eenmalige verlichting in de lastendruk voor ondernemers beoogd. Hoewel het om relatief bescheiden bedragen gaat, is het voor de VVD wel een signaal naar onze ondernemers dat wij met de beperkte middelen die wij als gemeente Bergen nh hebben, de situatie waarin zij zitten ernst nemen. Immers door de aanhoudende Covid maatregelen trekt dit een zware wissel op hun portemonnee. Gelet op het feit dat de gemeente Bergen een fonds heeft om tegemoet te komen aan een compensatie van deze lasten, willen wij voor wat betreft de aanslag precariobelasting een beroep doen op dit fonds. De VVD heeft hiervoor een motie geschreven die zij op de raadsvergadering van 28 januari a.s. zal indienen. Zij hoopt dat ook andere partijen de motie zullen ondertekenen. Let wel: het betreft geen kwijtschelding, de ondernemer blijft belastingplichtig voor de precariobelasting zolang hij/zij uitstallingen/uitspanningen heeft in de openbare ruimte. De aanslag wordt in bovenstaand geval eenmalig uit andere middelen betaald. Lees verder

 • VVD Bergen brengt werkbezoek aan Buurtbus Bergen Egmond Schoorl

  Op zaterdag 9 januari 2021 bracht oud wethouder Verkeer en Vervoer en huidig VVD raadslid Cees Roem op uitnodiging van de voorzitter Buurtbus BES, de heer Arnold Vocking, een werkbezoek. De heer Vocking wilde de gemeente graag op de hoogte brengen van de aangebrachte aanpassingen in het licht van de Corona maatregelen. Lees verder

 • Fijne Kerst en voorspoedig 2021

  De VVD fractie en wethouder wensen u een fijne Kerst en voorspoedig 2021. Blijf gezond! Ook in 2021 staan wij voor u als inwoners van onze gemeente klaar! Lees verder

 • VVD zet in op inwoner participatie en verkeersveiligheid BSV terrein

  Afgelopen weken is duidelijk geworden dat er veel onrust heerst onder inwoners over de ontwikkelingen Bergen Noord-Oost. De aankomende jaren zullen daar veel veranderingen plaatsvinden, waar de bouw van De Beeck het startschot van is. Op niet al te lange termijn zullen ook ontwikkelingen op het voormalige BSV terrein plaatsvinden. Allemaal veranderingen die veel impact hebben op de leefomgeving en op de verkeersdruk in het gebied. Dat deze ontwikkelingen van grote invloed zien wij. En ook dat die impact er nu al is door het bouwverkeer wat de bouw van zwembad Beeck met zich meebrengt. Met als verschrikkelijk gevolg het ongeluk tussen een vrachtwagen en een scholiere eerder deze week. VVD Bergen heeft gisteren tijdens de raadsvergadering gehoor gegeven aan de onrust die er heerst onder inwoners. Als VVD Bergen maken wij ons hard voor inwonersparticipatie en een dorpse maat. Ja ook wij willen bouwen, maar wel op een manier die passend is bij de omgeving. Via onze voorstellen hebben wij voorgesteld: - Inwoners/omwonenden actief te betrekken bij de bebouwingsdichtheid van het BSV terrein via het voorleggen van een drietal scenario’s - De verkeersveiligheid tijdens de bouwperiode van zwembad De Beeck en van het BSV terrein nu aan te pakken door onder andere het aanbrengen van een tijdelijk verbod van bouwverkeer over de Kerkedijk - Nu geen harde knip in de verkeersroute op te nemen in de plannen maar eerst de gesprekken met direct omwonenden en verkeersdeskundigen gelijk verder op te pakken over waar de definitieve knip in het Molenweidtje zou moeten komen - Bij de ontwikkeling van Bergen Noord Oost een landschapsarchitect te betrekken die meer de nadruk legt op natuur inclusief bouwen in plaats van een stedenbouwkundig perspectief. Al onze voorstellen zijn aangenomen. De VVD vindt dat de uitwerking van de structuurvisie Bergen Oost waar het BSV terrein onder valt, bij uitstek geschikt is om inwonerparticipatie nieuwe stijl invulling te geven. VVD wethouder Arend Jan van den Beld zal dit op zich nemen. Met dit besluit zetten we een stap voorwaarts in een toekomstbestendige ontwikkeling van het BSV terrein, woningbouw realisatie en inwonerparticipatie. Lees verder

 • VVD standpunt inzake voetbalvelden Egmonden

  In de afgelopen raadsvergadering van 29 september jl. sprak VVD fractievoorzitter mw. Meis de Jongh over het besluit inzake de fusie van de Egmondse voetbalclubs en aangewezen locatie. Zij begon met het uitspreken van een wens. De wens dat deze raad, ondanks dat hier vanavond waarschijnlijk een besluit wordt genomen waar verschillende partijen anders over zullen denken, niet weer tegenover elkaar komen te staan. Laten we de verbinding blijven zoeken. Zij hoopte oprecht dat we niet naar de loopgraven terugkeren die in 2016/ 2017 werden gegraven. Want zo lang geleden alweer werd het bestemmingsplan Egmonderstraatweg aangenomen. In de 3 tussenliggende jaren is er veel gebeurd. Coalities kwamen en gingen, wethouders kwamen en gingen, de Raad van State deed uitspraak met als gevolg van al deze zaken dat er weer ter besluitvorming een bestemmingsplan voorligt. Los van dat er een coalitieakkoord en focusagenda tot stand kwam, wat er ook veranderde: het standpunt van de VVD met betrekking tot de voetbalfusie. Zoals de VVD ook al tijdens de commissie behandeling aangaf, de VVD zet zich in voor leefbare kernen. Wat inherent is aan leefbare kernen is de identiteit van dorpen. Waar zij zoveel mee wil zeggen als, elk dorp vult leefbaarheid weer anders in. Waar Bergen graag museum Kranenburgh behoudt en een supermarkt liever aan de rand van het dorp ziet voor haar leefbaarheid en haar identiteit en de inwoners Schoorl zich inzetten voor natuur, zoals de herinrichting van een meertje en inrichting van het centrum op hun leefbaarheid te vergroten, vertalen de Egmonden hun leefbaarheid en verbroedering tussen de kernen naar de fusie van voetbalverenigingen. Wij zien in de locatie van de Egmonderstraatweg de beste plek om die wens tot verbroedering en versterking van de leefbaarheid te realiseren. Ja het kost veel, de voetbalfusie aan de Egmonderstraatweg. Maar de bouw van Kranenburgh, de renovatie van het Slotkwartier en de herinrichting van Schoorl kosten ook veel geld. Wat hebben ze allemaal gemeen; maatschappelijke baten, verhoging van leefbaarheid. En dat is precies waar de VVD zich voor inzet. Leefbare kernen Waar die verhoging van de leefbaarheid ook in terug komt, nou in iets heel praktisch. Met de beoogde locatie ontstaat er de mogelijkheid voor de aanleg van een transferium. Hiermee wordt Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef ontlast van zoekverkeer in de zomer. Bovenal geven we door dit besluit de werkgelegenheid een impuls. (Lokale) Infra- en bouwbedrijven alsmede aanverwante sectoren kunnen hun orderportefeuille vullen, niet onbelangrijk in deze periode van Corona. Voorts is onze meerjarenbegroting als een van de weinige gemeenten in Nederland sluitend en kunnen we het ons permitteren dergelijke uitgaven te doen. Tot slot, de VVD heeft samen met het CDA een motie ingediend. Deze motie roept het college op te onderzoeken of er in de markt vraag is naar het afnemen van een ruimte bij de voetbalfusielocatie en of er mogelijkheden zijn tot dubbel ruimtegebruik en/ of functiemenging. De motie is aangenomen en de VVD, mw. de Jongh, kreeg na afloop de complimenten van de collega's van KiesLokaal, D66, CDA en de PvdA. Lees verder

 • Interview wethouder van den Beld over participatie (bron: Duinstreek)

  De afgelopen maanden heeft de gemeente zich van zijn goede kant laten zien. Er is in coronatijd in alle dorpen gekeken wat er wel kan. Centraal stond nu eens niet wat er niet kan. Dat heeft burgers en gemeente volgens mij dichter bij elkaar gebracht, en die positieve energie was vorige week te merken tijdens de drie avonden over participatie in Schoorl, Bergen en Egmond." Aan het woord is wethouder Arend-Jan van den Beld, als wethouder verantwoordelijk om een nieuwe invulling te geven aan het betrekken van inwoners bij het maken van nieuw beleid. De coronatijd leverde vertraging op in de planning, maar nu wil hij een sprint trekken om binnen enkele maanden met een visie op participatie te komen, tegelijk met het nieuwe beleid. "Vooraf had ik meer scepsis verwacht, en dat mensen de avonden zouden gebruiken om te vertellen over hun teleurstellingen met de gemeente. In plaats daarvan kreeg ik er energie van om mensen te spreken die me een verhaal vertelden waarop we meteen de visie kunnen baseren. De betrokkenheid was erg hoog en de kwaliteit van de inbreng heeft ons ook erg verrast." Lees verder

 • Kadernota 2021: VVD De samenleving aan zet! (speech mw. Meis de Jongh, fractievoorzitter)

  VOORZITTER, geachte collega raadsleden Beste inwoners thuis Dit is een rare tijd. Een tijd die om zekerheid vraagt, maar eigenlijk in onzekerheid verkeerd. Voor een buitenstaander klinkt het misschien raar maar bij de vaststelling van de kadernota is deze alweer achterhaald. De stip op de horizon die de nota schetst hebben we nodig, om zo koers te kunnen houden. Echter door de onzekerheid die Corono met zich meebrengt wordt de staat van ons gemeentelijk huishoudboekje pas meer inzichtelijk in december wanneer de bijdragen vanuit het Rijk duidelijk worden. Dan weten we iets meer hoe we onze ambities kunnen realiseren. We vragen dan ook aan de wethouder om eind 2020/ begin 2021 met een effectenrapportage Corona te komen zodat we tijdig kunnen bijsturen. Maar we pleiten er ook voor dat het college bij het Rijk erop aandringt met extra gelden over de brug te komen. We realiseren ons dat er tijden zullen komen dat er van ons gevraagd wordt om te bezuinigen. De VVD wil daar constructief aan meewerken, maar met oog voor de portemonnee van onze inwoner. Lees verder

 • Geen supermarkt op Harmonie locatie in Bergen

  Na een jarenlange strijd en veel emotioneel geladen debatten is de kogel door de kerk. Er komt definitief geen supermarkt op de Harmonie locatie in Bergen. De geplande Aldi verhuist naar het terrein van drankenhandel Scholten en de Harmonie locatie wordt binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders ontwikkeld. De VVD heeft zich altijd ingespannen voor het behoud van het dorpse karakter en een maatschappelijke bestemming voor de Harmonie locatie. Dat is nu gelukt! Lees verder

 • VVD fractie Bergen op 'strandsessie' in Camperduin

  VVD fractie Bergen op 'strandsessie' in Camperduin Lees verder

 • Jan Grondhout treedt toe als raadslid VVD fractie Bergen nh

  Jan Grondhout treedt toe als raadslid VVD fractie Bergen nh Lees verder

 • Arend van den Beld geïnstalleerd als wethouder

  Arend Jan van den Beld geïnstalleerd als wethouder Bergen nh Lees verder

 • Aankomend wethouder Arend Jan van den Beld: “Neem de tijd met elkaar”

  Aankomend wethouder Arend Jan van den Beld: “Neem de tijd met elkaar” Lees verder