• VVD Bergen wenst u een fijne zomervakantie!

  VVD Bergen wenst u een fijne zomervakantie! Lees verder

 • Fractievoorzitter VVD Cees Roem neemt deel aan Africa Classic ten bate van AMREF Flying Doctors

  Fractievoorzitter VVD Cees Roem neemt deel aan Africa Classic ten bate van AMREF Flying Doctors Lees verder

 • VVD dient motie in voor blijvende aanwezigheid sporthal in Schoorl

  VVD dient motie in voor blijvende aanwezigheid sporthal in Schoorl Lees verder

 • Oud raadslid VVD Annemiek Paping benoemt tot Lid van Verdienste VVD Bergen nh

  Oud raadslid VVD Annemiek Paping benoemt tot Lid van Verdienste VVD Bergen nh Lees verder

 • VVD Bergen: Bestuursopdracht en Projectakkoord geformaliseerd!

  VVD Bergen: Bestuursopdracht en Projectakkoord geformaliseerd! Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  KIezers bedankt! De VVD bedankt al haar kiezers die op 21 maart jl. op de VVD hebben gestemd. Dankzij uw steun zijn wij van de 4e naar de 3e partij van Bergen gegroeid met bijna 2500 stemmen. Een winst van 1,5% en in zetel aantallen gelijk gebleven (namelijk 3 zetels). De inwoners van Bergen hebben duidelijk gekozen voor een ander geluid in onze gemeente met meer ruimte voor burgerparticipatie. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en opteren voor deelname aan het bestuur. Nu gaan wij eerst de informatie ronde in om te zien welke kansen voor combinaties van partijen er liggen. Ook in de toekomst zijn we er voor u! Lees verder

 • VVD opnieuw favoriet bij jeugd in Bergen

  VVD opnieuw favoriet bij jeugd in Bergen Kijk op: https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/vvd-opnieuw-favoriet-bij-jeugd-bergen Lees verder

 • VVD: Bergen aan Zee moet kleinschalig blijven!

  De VVD Bergen vindt dat in de toekomstige ontwikkeling van Bergen aan Zee het begrip “kleinschaligheid” cruciaal is. Zo vindt zij dat alle ruimtelijke plannen aan dit begrip dienen te worden getoetst. Onder kleinschaligheid verstaan wij: - de menselijke maat, - de gulden snee, - harmonie, - verbinding met de natuur. Wij vinden dat deze punten bij ieder ruimtelijk ontwerp moeten worden meegenomen. Lees verder

 • Laat Bergen Centrum géén koopgoot worden

  Wellicht zijn onze verkiezingsposters u in de kern Bergen opgevallen waarop de tekst staat: ''Laat Bergen Centrum géén koopgoot worden". Alles is terug te voeren op de vreselijke plannen die Odile Rasch (wethouder D66) heeft voorgesteld om aan de entree van ons dorp bij de oude brandweerkazerne (Harmonie locatie) een Aldi supermarkt plus extra winkelruimte te realiseren. Feitelijk een koopgoot ofwel een aaneenschakeling van winkelruimte en verstening. Iets dat wij als VVD en met ons veel inwoners en ondernemers (ca. 3000 handtekeningen tegen het realiseren van winkelruimte op die plek) niet willen. Wat willen wij wel? Een groene entree met kleinschalige bedrijvigheid/horeca dat past bij de dorpse schaal van Bergen in plaats van een koopgoot met Aldi, Blokker en meer. We hebben uw steun hard nodig om het besluit van de gemeenteraad terug te draaien. Stem hierom: VVD Bergen! Lees verder

 • VVD Bergen nh huldigt echtpaar Koster, eigenaren voormalige stationsgebouw Egmond aan Zee

  Voor de 12e keer op rij organiseerden de VVD Statenleden uit Noord-Holland een taartenactie waarbij zij lokale helden in het zonnetje zetten. Dit jaar gingen zij op vrijdag 9 februari, samen met de VVD Bergen nh een taart brengen bij het echtpaar Koster, eigenaren van het voormalige stationsgebouw in Egmond aan Zee vanwege hun bijzondere bijdrage voor het in stand houden en restaureren van historisch erfgoed. Lees verder

 • VVD Speerpunt: Een dienende overheid

  Verkiezingsprogramma 2018-2022 Speerpunt 7. Een dienende overheid vooral na burgerinitiatief De overheid dat zijn wij zelf. De gemeente staat met beide benen stevig in de klei van de samenleving en stelt zich dienend op. Daar waar tussen burger en bestuur het vertrouwen en de geloofwaardigheid is geschaad dient dit actief te worden hersteld. Een basis-antwoord van de gemeente -bestuurlijk & ambtelijk- op een vraag uit haar samenleving is een JA. Soms een "Ja en"..soms een "Ja mits"... of " Ja als"...maar in beginsel dus die “JA". In dit verband vindt de VVD ook dat dringend nader bekeken moet worden in hoeverre de gemeente haar taken uit kan voeren met minder ambtenaren dan op dit moment. Overheid en inwoners versterken elkaar in een trots gevoel voor de eigen kern en voor de omgeving. Lees verder

 • VVD Speerpunt: Financiën op orde: geen lastenverhoging

  VVD-Bergen NH Verkiezingsprogramma 2018-2022 Financiën Nu het economisch beter gaat en onze gemeente één van de duurste gemeenten van Nederland voor haar burgers is, is het ontoelaatbaar dat het totaal van belastingen en andere woonlasten de komende 4 jaar worden verhoogd. Lees verder

 • VVD-fracties doen beroep op Provincie: stel aanpak N246 uit!

  VVD-fracties doen beroep op Provincie: stel aanpak N246 uit! Op 19 januari maakte de Provincie bekend dat de aanpak van de N246 (Alkmaar-Zaanstad) uitgevoerd zal worden door Dura Vermeer en rond de zomer van 2018 zal beginnen.Tegelijkertijd vinden gedurende heel 2018 werkzaamheden plaats aan de Leeghwaterbrugbij Alkmaar, waar het aantal rijstroken is teruggebracht en de rijsnelheid is verlaagd. Dit betekent dat gedurende een half jaar gelijktijdig gewerkt zal worden aan de N246 en de Leeghwaterbrug (N242). De regionale VVD-fracties van Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen en Uitgeest voorzien vele maanden verkeersleed en doen een klemmend beroep op de provincie om de dreigende verkeerschaos voor de regio Alkmaar af te wenden. Bij de komende werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug wordt de brug in de rijrichting A9 compleet vervangen. Tijdens eerdere werkzaamheden aan de brug is het brugdeel in de rijrichting Heerhugowaard al aangepakt. Gedurende deze werkzaamheden zijn er veel files geweest en is op meerdere momenten het verkeer in en rondom Alkmaar compleet vastgelopen. VVD-fractievoorzitter John van der Rhee (Alkmaar): ‘’Bij het eerdere onderhoud aan de Leeghwaterbrug is duidelijk te zien geweest hoe belangrijk deze verkeersader voor de automobilist in de regio is. Toen het verkeer dáár vastliep, ook omdat de bruggen gewoon open bleven gaan voor de scheepvaart, stond heel Alkmaar stil. Inwoners en ondernemers van alle plaatsen in deze regiohebben daar heel veel last van gehad’’. De N242 is samen met de N246 één van de belangrijkste routes van de kop van Noord-Holland en de regio Alkmaar naar het zuiden. VVD-fractievoorzitter Falco Hoekstra (Heerhugowaard): ‘’Wij snappen niet dat de provincie het onderhoud aan de Kogerpolderbrug en de Beatrixbrug (N246) en de Leeghwaterbrug tegelijkertijd heeft gepland. Dit zal de inwoners uit onze regio en de kop van Noord-Holland enorm raken.’’ De werkzaamheden aan de genoemde bruggen van de N246 zijn naar verwachting eind 2019 afgerond. De parellelweg en de rotonde bij de Woude zijn eind 2020 klaar. VVD-vicefractievoorzitter Rob Wagenaar (Langedijk): “Veel ondernemers, forenzen en transportbedrijven uit onze gemeenten maken vice versa gebruik van deze routes. Het N246-onderhoud uitstellen is een must.” De VVD-fracties uit Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen en Uitgeest hopen dat de Provincie gehoor zal geven aan de oproep en dat daarmee een halfjaar durend verkeersinfarct in deze regio zal worden voorkomen. Lees verder

 • Meer parkeren maar buiten de kern, gratis parkeren bij boodschappen doen

  VVD standpunt parkeren: gratis parkeren voor kort parkeerders Lees verder

 • VVD Bergen deelt appelbeignets uit in Zorgcentrum Oudtburgh

  © Webmaster

  VVD Bergen deelt appelbeignets uit in Zorgcentrum Oudtburgh Lees verder

 • Speerpunt toerisme: Behoud de dorpse karakters!

  Drie kustdorpen met eigen karakters trekken samen op (Speerpunt 4 VVD Verkiezingsprogramma 2018-2022) Hoewel wij één gemeente zijn, profileren de verschillende kernen zich nu inefficiënt separaat van elkaar. Zowel naar buiten als naar binnen. De VVD ondersteunt het idee om zich gezamenlijk als één entiteit -als bijvoorbeeld ‘de kustdorpen’ met Baddorp Egmond, Kunstdorp Bergen en Duindorp Schoorl- stevig in de markt te zetten. Het gaat in deze niet om 'afzetten' tegen 'Holland boven Amsterdam', maar om een eigen en substantiële accentverschuiving naar ‘de kustdorpen’. Daarop toegesneden beleid en toeristische visie met een gemeenschappelijke activiteiten-agenda voor bewoner & bezoeker net zoals betere voet- & fietspaden- bewegwijzering vormen daartoe de basis; verbeterde bewegwijzering naar elkaars kernen en onze onbekendere highlights zoals de uitkijktoren in Egmond aan Zee, historische kern Egmond aan de Hoef, de Oude Hof en schaapskooi in Bergen en de Korenmolen in Schoorl. Naast de toeristische insteek zullen de 3 verschillende dorpskarakteristieken van de kernen tevens dé toetssteen vormen voor verschillende andere beleidsterreinen waaronder inrichting van de openbare ruimte en ondersteuning van burgerinitiatieven. Lees verder

 • VVD Bergen nh wil 'Rotte Plekken' brigade

  © Webmaster

  VVD Bergen nh wil 'Rotte Plekken' brigade Lees verder

 • Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 en bovenal veel schaatsplezier!

  © Webmaster

  VVD Bergen nh trotse sponsor van de ijsbaan bij de Ruïnekerk! Lees verder

 • VVD Bergen nh Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  VVD Bergen nh presenteert Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Lees verder

 • Geloofwaardigheid

  Op de afgelopen commissievergadering over de invulling van de Harmonie locatie hielden de coalitiepartijen KiesLokaal, D66, CDA en PvdA hun kaarten tegen de borst. Wederom geen openheid over welk project, De 7 Dorpelingen of InHarmonie, hun voorkeur heeft. Na ruim 33 insprekers te hebben aangehoord, was het argument dat men alle inhoud wilde laten bezinken. Uit 'respect' voor de insprekers wilde men niet meteen reageren', aldus onder meer KiesLokaal raadslid Michel Smook en andere woordvoerders. Onzin! Het had juist van respect getuigd als ze al die (ongeveer 350) aanwezigen niet nog langer in onzekerheid hadden gelaten. Zo ontstond vervolgens een weinig vruchtbaar debat. Er kwamen bovendien ontzettend veel nieuwe feiten naar voren. Feiten rond de juridische zwaarte van een intentie overeenkomst alsmede (nieuwe) informatie over de grondposities. De VVD heeft zich mateloos geïrriteerd in het als maar achter de feiten moeten aanlopen rond dit dossier. Wethouder Odile Rasch (D66) meent zich verrast te voelen door de verandering in de grondpositie annex de aankoop door de heer Olie. Hoe kan dat nu? Je weet als gemeente toch allang of iemand wel of niet alle grond in handen heeft om zijn plan te verwezenlijken! De informatievoorziening komt ad hoc en versnipperd over en lijkt regieloos. Zo kun je als raad geen besluit nemen, laat staan je controlerende taak uitvoeren. Los hiervan speelt het aspect van geloofwaardigheid een rol. Hoe kun je als coalitie menen initiatieven vanuit de inwoners te ondersteunen en vooralsnog geen openheid te geven over je voorkeur? Zoveel insprekers, zoveel handtekeningen tegen de verdere verstening van ons dorp daar kun je toch simpelweg niet om heen! Nu moeten al die mensen, en wellicht nog veel meer, 15 december a.s. weer komen opdraven. Of is dat wellicht niet de bedoeling en heeft men liever dat de bevolking de finale beslissing 16 december in de krant leest? De discussie gaat volgens de VVD Bergen allang niet meer om rooilijnen, bouwhoogtes etc. maar dient terug naar de kern te worden geleid. Namelijk wat is je uitgangspunt: kies je voor commercieel (supermarkt, méér winkelruimte) of kies je voor maatschappelijk (mix van retail, horeca en sociaal maatschappelijke functies)? Voor de VVD Bergen is het evident: wij kiezen voor een duurzame investering in ons dorp gericht op de toekomst. Met oog voor kleinschalige detailhandel en maatschappelijke functies die op één plek geconcentreerd worden. Dat is in onze optiek het bewonersinitiatief InHarmonie! Nú de coalitie van KiesLokaal, D66, CDA en PvdA nog over de streep trekken. Lees verder