Nieuws

 • VVD Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius op bezoek bij ALV VVD BUCH

  VVD Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius op bezoek bij ALV VVD BUCH met rechts voorzitter Peter Geurts Lees verder

 • Raadsleden Kees van Leijen en Meis de Jongh sluiten zich aan bij VVD

  De fractieleden van Gemeentebelangen, Meis de Jongh en Kees van Leijen sluiten zich per direct aan bij de VVD-fractie. De oorzaak is een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de te varen koers bij Gemeentebelangen. “Wij willen graag al onze energie steken in de toekomst van Bergen. Het nieuwe formatieakkoord geeft ons de mogelijkheid om daar de juiste bijdrage aan te geven”, zegt mevrouw de Jongh. De afgelopen week heeft een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen geleid tot een verschil van inzicht. Tijdens de vergadering bleek dat de meerderheid van de leden niet wenst in te stemmen met het akkoord. Beide leden hebben daarna contact gezocht met de VVD. Mevrouw de Jongh: “In de komende periode willen wij werken aan een goede bestuurscultuur en ons inzetten voor de democratische vernieuwing zoals is opgeschreven in het akkoord.” Van Leijen vervolgt: “Onze uitgangspunten sluiten op elkaar aan en wij zien dat de VVD ook kiest voor deze positieve en opbouwende insteek.” Dit betekent concreet dat de raadsleden hun raadszetels meenemen en zich bij de VVD aansluiten. De fractievoorzitter van de VVD is verheugd met deze versterking. De heer van den Beld geeft aan dat de raad de komende jaren zich gezamenlijk moet richten op de enorme taakstelling op het gebied van wonen, de energietransitie, dorpsgericht werken en de invoering van de omgevingswet. “Met mevrouw de Jongh en de heer van Leijen hebben wij er twee inhoudelijke en sympathieke raadsleden bij die zonder twijfel een sterke bijdrage zullen leveren. Wij hebben er zin in!”, aldus de heer van den Beld. Tijdens de raad van 11 april zullen mevrouw de Jongh en de heer van Leijen officieel toetreden tot de VVD-fractie. Lees verder

 • VVD blij met nieuwe formatieakkoord

  Fractievoorzitter Arend Jan van den Beld: "De VVD is een bestuurderspartij en neemt haar verantwoordelijkheid voor een goed functionerend openbaar bestuur. Wij zijn blij dat aan de bestuurlijke impasse een einde is gekomen, nu is het tijd om de handschoen op te pakken en een aantal belangrijke dossiers ter hand te nemen waaronder het realiseren van woningbouw voor onze inwoners. Het formatieakkoord biedt hiertoe alle mogelijkheden." Lees verder

 • VVD: Huidige MTB-route blijft open in de Schoorlse Duinen

  VVD: Huidige MTB-route blijft open in de Schoorlse Duinen Lees verder

 • Provinciale Statenverkiezingen 2019: VVD blijft grootste in Bergen

  Provinciale Statenverkiezingen 2019: VVD blijft grootste in Bergen Lees verder

 • Laura Hoogendonk is beëdigd tot VVD raadslid gemeenteraad Bergen nh

  Laura Hoogendonk is beëdigd tot VVD raadslid gemeenteraad Bergen nh Lees verder

 • VVD neemt afscheid van raadslid Annemieke Born

  VVD neemt afscheid van raadslid Annemieke Born Lees verder

 • VVD: aanstellen informateur juiste zaak!

  VVD: aanstellen informateur juiste zaak! Naar aanleiding van de berichtgeving over het aanstellen van informateur Hans Huiberts in het NHD en de rol van de VVD hierin, willen wij graag het volgend toevoegen. De laatste raadsvergadering in december jl. maakte nog eens pijnlijk duidelijk hoe broos de stemverhouding coalitie - oppositie is zeker met de afhankelijkheid van eenmansfractie BBB. Nu het College na het vertrek van GB wethouder Frits Westerkamp met twee wethouders en de burgemeester aan het roer zit, heeft de VVD de verantwoordelijkheid genomen om uit deze bestuurlijke impasse te komen. Hiertoe heeft zij contact gezocht met D66, in een later stadium is KiLo aangehaakt. De suggestie is gelanceerd om een informateur aan te stellen die langs alle partijen gaat om een verkennend onderzoek te houden naar de huidige situatie en mogelijke oplossingen om uit deze impasse te komen. De coalitiepartners GL en GB zijn hierover op 28 december jl. door de VVD geïnformeerd. Er is vervolgens door KiLo mede namens de VVD op 4 januari jl. een e-mail verzonden aan alle partijen met het verzoek deel te nemen aan het verkennende onderzoek. De VVD acht het van belang dat Bergen weer snel kan worden bestuurd en beleidsplannen als woningbouw, infrastructuur etc. alsmede trajecten rond de invoering van de Omgevingswet snel kunnen worden opgepakt. Zij neemt hierin haar bestuurlijke verantwoordelijkheid, zoals u dat als inwoner van ons mag verwachten! Lees verder

 • VVD raadslid Annemieke Born verhuist naar Petten (gemeente Schagen)

  VVD raadslid Annemieke Born verhuist naar Petten (gemeente Schagen) Lees verder

 • Drs. Arend Jan van den Beld nieuwe fractievoorzitter VVD Bergen nh

  Drs. Arend Jan van den Beld nieuwe fractievoorzitter VVD Bergen nh Lees verder

 • Kerstboodschap VVD fractievoorzitter Cees Roem

  Door de soms Kafkaëske toestanden in onze eigen gemeente op het terrein van bestemmings-plannen en ruimtelijke ordening, dwaalden mijn gedachten af naar mijn verblijf in Tanzania en Kenia van oktober dit jaar. Ik deed mee aan een sponsor mountainbike tour ten bate van AMREF Flying Doctors waarvoor ik ruim 5.000,- Euro aan sponsorgeld heb opgehaald. Het was een sportieve prestatie om langs de flanken van de Kilimanjaro 400 km in een week te volbrengen. Maar vooral een eye opener om vanuit de welvaart die ik hier ervaar in Bergen eens met je neus op de feiten gedrukt te worden, hoe erg en zwaar de leefomstandigheden zijn in deze landen annex de dorpen die wij hebben bezocht. Zo bezocht ik dorpjes waar je slechts met de fiets kunt komen en ontmoette de inwoners ter plaatse om met eigen ogen het goede werk van AMREF te aanschouwen met betrekking tot waterhuishouding, medische zorg en programma’s om meisjesbesnijdenis tegen te gaan. Hoe groot is het contrast als wij hier het meest zuivere drinkwater van Nederland thuis uit de kraan tappen en je daar enkele kilometers moet lopen om je jerrycan te vullen bij een waterpomp, hoe groot is het contrast als je voor medische zorg in Nederland de huisarts belt en in sommige gevallen direct kunt worden geholpen en je daar kilometers moet afleggen om een medische hulppost te bereiken… Natuurlijk, het zijn beide extremen echter het is ook voor mij als lokale volksvertegenwoordiger weer eens goed om met de neus op de feiten te worden gedrukt en te beseffen hoe goed en efficiënt ons onderwijsstelsel, gezondheidszorg en openbaar bestuur geregeld is. Ja, er gaan ook zaken verkeerd. Te veel regels en administratie in het onderwijs en de zorg waardoor de cliënt op de achtergrond komt en als gezegd soms Kafkaëske toestanden in onze eigen gemeente op het terrein van bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Zonder dit laatstgenoemde te willen bagatelliseren, dienen wij als volksvertegenwoordigers ook vraagstukken in perspectief te plaatsen, te beseffen dat ons openbaar bestuur op de keper beschouwd goed functioneert en dat wij feitelijk niets tekort komen. Iets waarvan menigeen in Tanzania en Kenia slechts van kan dromen. Lees verder

 • O dennenboom, o dennenboom...

  O dennenboom, o dennenboom Wat zijn uw takken wonderschoon. Dat vinden niet alleen toeristen, maar ook de inwoners van Schoorl. Het prachtige duindorp lijkt het “ondergeschoven (of in dit geval ondergestoven) kind” te worden in de strijd tegen de kap van het dennenbos. Waar zo’n 100 jaar geleden naaldbomen zijn aangeplant tegen overlast veroorzakende zandverstuivingen, heeft men in Brussel het idee opgevat, in Natura 2000-gebieden naaldbomen te kappen, zo stikstof uit de lucht te halen en de bodem te verschralen. Hierdoor komt er ruimte voor andere vegetatie en.... veeteelt! Onze bossen in ruil voor meer megastallen. Lees verder

 • VVD Bergen wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

  VVD Bergen wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019! Lees verder

 • Fractievoorzitter VVD Cees Roem neemt deel aan Africa Classic ten bate van AMREF Flying Doctors

  Fractievoorzitter VVD Cees Roem neemt deel aan Africa Classic ten bate van AMREF Flying Doctors Lees verder

 • VVD dient motie in voor blijvende aanwezigheid sporthal in Schoorl

  VVD dient motie in voor blijvende aanwezigheid sporthal in Schoorl Lees verder

 • Oud raadslid VVD Annemiek Paping benoemt tot Lid van Verdienste VVD Bergen nh

  Oud raadslid VVD Annemiek Paping benoemt tot Lid van Verdienste VVD Bergen nh Lees verder

 • VVD Bergen: Bestuursopdracht en Projectakkoord geformaliseerd!

  VVD Bergen: Bestuursopdracht en Projectakkoord geformaliseerd! Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  KIezers bedankt! De VVD bedankt al haar kiezers die op 21 maart jl. op de VVD hebben gestemd. Dankzij uw steun zijn wij van de 4e naar de 3e partij van Bergen gegroeid met bijna 2500 stemmen. Een winst van 1,5% en in zetel aantallen gelijk gebleven (namelijk 3 zetels). De inwoners van Bergen hebben duidelijk gekozen voor een ander geluid in onze gemeente met meer ruimte voor burgerparticipatie. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en opteren voor deelname aan het bestuur. Nu gaan wij eerst de informatie ronde in om te zien welke kansen voor combinaties van partijen er liggen. Ook in de toekomst zijn we er voor u! Lees verder

 • VVD opnieuw favoriet bij jeugd in Bergen

  VVD opnieuw favoriet bij jeugd in Bergen Kijk op: https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/vvd-opnieuw-favoriet-bij-jeugd-bergen Lees verder

 • VVD: Bergen aan Zee moet kleinschalig blijven!

  De VVD Bergen vindt dat in de toekomstige ontwikkeling van Bergen aan Zee het begrip “kleinschaligheid” cruciaal is. Zo vindt zij dat alle ruimtelijke plannen aan dit begrip dienen te worden getoetst. Onder kleinschaligheid verstaan wij: - de menselijke maat, - de gulden snee, - harmonie, - verbinding met de natuur. Wij vinden dat deze punten bij ieder ruimtelijk ontwerp moeten worden meegenomen. Lees verder