VVD: Vertrouw op gezond verstand van onze burgers

Op de afgelopen nieuwjaarsreceptie van de VVD Bergen nh in de Ruïnkerk was het centrale thema de alsmaar meer wordende regelzucht van de overheid. De VVD Bergen hield tezamen met de afdelingen Uitgeest, Castricum en Heiloo haar nieuwjaarsreceptie waar gastspreker burgemeester Jaap Nawijn van de gemeente Hollands Kroon een verhaal hield over het terugdringen van het aantal onnodige regels in de Algemene Plaatselijke Verordening.

© Desmin Dekker

De regeldruk in deze gemeente is met bijna 70% omlaag gegaan. En er is één bevoegd opsporingsambtenaar (BOA) voor het gebied vanaf Niedorp tot Wieringen. Crux van deze operatie is volgens burgemeester Nawijn de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving bij burgers te leggen en als overheid vertrouwen te hebben in het gezond verstand van haar inwoners. Dus zodra zich een probleem vormt niet meteen naar de overheid stappen en vragen om regelgeving, maar eerder mensen aanspreken op gedrag en er met elkaar uitkomen. In een discussie met de zaal ontpopte zich tal van voorbeelden in de gemeente Bergen waarvan je jezelf af kunt vragen of een gemeente ambtenaar daar nu strikt genomen op moet handhaven. Voorbeelden met namen op het terrein van ruimtelijke ordening. Het Bergens college van Kies Lokaal, D66, CDA en PvdA heeft als lijn toch vooral mee te bewegen met inwoners; “ja, tenzij…”  is de rode draad in plaats van “nee, mits…”. Helaas, merken onze inwoners hier nog niets van, zo bleek op de bijeenkomst. VVD Fractievoorzitter Cees Roem: “Ik merk dat er in de gemeenteraad animo is onder collega’s van andere partijen het onderwerp regeldruk te agenderen. Het is nu zaak de daad bij het woord te voegen en als Bergen hierin de lead te nemen, ook richting de samenwerking met Uitgeest, Castricum en Heiloo”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Cees Roem, fractievoorzitter

ceesroem@planet.nl

06-480 623 75