VVD Speerpunt: Een dienende overheid

 

Verkiezingsprogramma 2018-2022 

 

Speerpunt 7. Een dienende overheid vooral na burgerinitiatief

 

De overheid dat zijn wij zelf. De gemeente staat met beide benen stevig in de klei van de samenleving en stelt zich dienend op. Daar waar tussen burger en bestuur het vertrouwen en de geloofwaardigheid is geschaad dient dit actief te worden hersteld. Een basis-antwoord van de gemeente -bestuurlijk & ambtelijk- op een vraag uit haar samenleving is een JA. Soms een "Ja en"..soms een "Ja mits"... of " Ja als"...maar in beginsel dus die “JA".

 

In dit verband vindt de VVD ook dat dringend nader bekeken moet worden in hoeverre de gemeente haar taken uit kan voeren met minder ambtenaren dan op dit moment.
Overheid en inwoners versterken elkaar in een Trots gevoel voor de eigen kern en voor de omgeving.