VVD Bergen: Bestuursopdracht en Projectakkoord geformaliseerd!

In de raadsvergadering van 12 juli 2018 is de bestuursopdracht en het projectakkoord VVD-Groen Links-Gemeentebelangen-Behoorlijk Bestuur Bergen door de gemeenteraad bekrachtigd.

De bestuursopdracht is een raadsbreed document met diverse uitgangspunten op het terrein van wonen, samenleving, bereikbaarheid, economie etc. Deze willen wij samen met de overige partijen en onze inwoners de komende vier jaar vormgeven. Mede in het licht van de democratische vernieuwing. Het projectakkoord behelst een viertal afspraken tussen de huidige coalitiepartijen VVD, Groen Links, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen. Deze afspraken zijn:

- geen supermarkt naast de DEEN op de huidige Harmonielocatie;

- geen tweede fietspad op de Eeuwigelaan;

- geen fusielocatie tegenover de Texaco locatie in Egmond aan Zee voor de voetbalclubs;

- onderzoek sporthal Egmond aan Zee.

We draaien dus een aantal onderdelen terug waarvan wij menen dat onvoldoende is geluisterd naar u als inwoner en het vorige College van B&W op een aantal punten onvoldoende voor kwaliteit en draagvlak van de besluitvorming is gegaan. Het nieuwe College van B&W gaat nu aan de slag met de uitvoering van de bestuursopdracht en het projectakkoord. De VVD Bergen heeft er alle vertrouwen in dat met deze kundige groep wethouders dit gaat lukken en wenst hen alle succes!