VVD dient motie in voor blijvende aanwezigheid sporthal in Schoorl

VVD raadslid Annemieke Born heeft namens de VVD een motie ingediend voor blijvende aanwezigheid van een sporthal in Schoorl

VVD raadslid Annemieke Born heeft tijdens de afgelopen behandeling van de Kadernota nadrukkelijk gepleit voor het behoud van een sporthal in de kern Schoorl. Het is voor de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp enorm belangrijk dat de gemeente er alles aan doet om een sporthal blijvend aanwezig te laten zijn. Inmiddels is ook duidelijk dat de planning van Easy Active fitness, welke voornemens was om in De Blinkerd ruimte te huren, is bijgesteld. Dat geeft ook lucht aan de zaalvoetbalclub die in overleg met het bestuur moeten kijken hoe dit in te passen valt. De motie werd unaniem aangenomen.