O dennenboom, o dennenboom...

 

Staatsbosbeheer, in 1899 opgericht om Nederland juist te herbossen, houdt zich tegenwoordig bezig met het “beheer” ervan. 
Dat beheer verder gaat dan hier en daar wat uitdunnen, om licht en lucht en een gezonde balans tussen loof- en naaldbomen te realiseren, blijkt uit het feit, dat er in Schoorl ca. 100 hectare naaldbos gekapt gaat worden,
waar geen nieuwe aanplant voor terug zal komen.
Dit Programma Aanpak Stikstof is noodzakelijk om het oude landschap met zijn grijze duinen in ere te herstellen.
Ander onderdeel hiervan vormt het zgn. “plaggen” van de heidevelden.
Helaas is de effectiviteit van deze maatregelen nog niet bewezen en zou een pas op de plaats gerechtvaardigd zijn.
Immers, de bossen vormen de groene longen en leefomgeving van mens en dier.
En er is met de grote branden enkele jaren geleden al zoveel bos- en heidegebied verloren gegaan. 
Er wordt flink ingezet op het behoud van het tropisch regenwoud, maar waarom niet voor het bos in onze achtertuin?
Vanwege de forse subsidies die hiervoor ontvangen worden of de opbrengst die de verkoop van de houtsnippers aan bio-warmtecentrales met zich meebrengt?

Er wordt tegenwoordig wat af geëxperimenteerd met natuur, met soms desastreuze gevolgen.
Het mag niet zo zijn, dat er onherstelbare schade wordt toegebracht aan het Schoorlse bos.
Dat de besluitvorming in dezen een provinciale- en geen gemeentelijke aangelegenheid is,
laat onverlet, dat dit voor ons onacceptabel is...
 
VVD Bergen NH wenst u gezellige kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een gezond en succesvol 2019 toe!