Drs. Arend Jan van den Beld nieuwe fractievoorzitter VVD Bergen nh

Gelet op de komende verkenning door de informateur en de huidige constellatie van ons bestuur, heeft inmiddels oud fractievoorzitter Cees Roem besloten om met ingang van heden versneld zijn fractievoorzitterschap over te dragen aan collega Arend Jan van den Beld. Cees Roem speelde reeds met de gedachte op 24 december jl. en had hierover contact met Arend Jan en zijn fractie. Arend Jan heeft zich tijdens het reces beraad en is bereid gevonden het fractievoorzitterschap over te nemen. Roem vervult de rol van zoals dat in de politiek heet ‘backbencher’, iemand die op de achtergrond vanuit zijn senioriteit opereert en intern het nieuwe talent in de fractie gaat begeleiden. Hij blijft aan als raadslid tot de volgende raadsperiode in 2022. "Met Arend Jan als fractievoorzitter hebben we een nieuw gezicht binnen de VVD die de kar kan trekken; zijn ervaring in de VVD fractie Haarlem komt in deze goed van pas", aldus Cees Roem. Deze wisseling draagt bij aan een frisse kijk op dossiers en dat is juist in de huidige situatie van belang. Cees Roem blijft als gezegd raadslid en staat de fractie paraat met zijn encyclopedische kennis over de diverse dossiers die spelen in de gemeente en zal optreden als “secretaris” en de fractie zoveel mogelijk administratief ontlasten.