VVD: Huidige MTB-route blijft open in de Schoorlse Duinen

De VVD fractie is verheugd met het besluit van de gemeente Bergen van 5 maart om niet over te gaan tot het opleggen van een dwangsom ten aanzien van de huidige mountainbike-route. De gemeente gaat niet handhavend optreden. Dit betekent dat Staatsbosbeheer geen vergunning hoeft aan te vragen voor de huidige MTB-route; deze lag er al voor de inwerkingtreding van het huidige bestemmingsplan. Op verzoek van stichting Duinbes heeft de gemeente op 26 september 2018 besloten om een last onder dwangsom op te leggen aan Staatsbosbeheer omdat, volgens de stichting Duinbes, de huidige MTB-route er zonder vergunning zou liggen. Staatsbosbeheer heeft tegen het besluit van de gemeente bezwaar gemaakt. Ook MTB Noordwest heeft bezwaar ingediend. Om de natuur te beschermen en het mountainbiken te reguleren werkt Staatsbosbeheer al vele jaren samen met MTB Noordwest aan het begaanbaar houden van deze route. Wildrijden wordt voorkomen en kwetsbare natuur wordt ontzien. Daarmee is de baan belangrijk voor Staatsbosbeheer.