Aankomend wethouder Arend Jan van den Beld: “Neem de tijd met elkaar”

Interview Arend Jan van den Beld (Bergens Nieuwsblad 16 mei 2020) door journalist Ed Bausch

Vanwege de coronasituatie treft het Bergens Nieuwsblad Arend Jan van den Beld op een bankje in het Bergerbos. De locatie past hem goed, want sinds 2017 heeft hij echt de natuur omarmd. Toen kwam hij met zijn gezin vanuit de Haarlemse binnenstad naar de natuur en de ruimte in Groet. Hij was nog niet zo lang fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Bergen. Nu is hij gevraagd om te gaan deelnemen aan het College van Burgemeester en Wethouders. De seinen staan op groen voor zijn installatie op 28 mei, hoe dat dan ook precies zal gaan nu de gemeenteraad niet fysiek bijeenkomt.

Opeenvolging van gebeurtenissen

Het duurde toch wel lang tot de VVD met een opvolger kwam voor Egmonder Jan Houtenbos. Die zag zich in december genoodzaakt om op te stappen bij onvoldoende steun vanuit zijn eigen fractie. Inmiddels is Houtenbos als interim-wethouder benoemd in de gemeente Beemster. “Nou ja”, zegt Van den Beld, “We vonden dat we even de tijd moesten nemen. Eerst moest het besluit over de herbouw van zwembad De Beeck worden genomen (dat raadsvoorstel was voorbereid door Houtenbos-redactie). Daarna wilden we toch de wisseling van de burgemeesters laten landen en keek de afdeling zowel naar externe als interne kandidaten. Toen kwam corona. Dat bracht wel de gedachte dat de VVD nu toch verantwoordelijkheid moest nemen, omdat de huidige situatie ook invloed heeft op de toekomst van de verschillende kernen.” Van den Beld wil ook graag bijdragen aan andere vormen van maatschappelijke participatie en een andere vergaderstructuur van de gemeenteraad. Dat zit ook in zijn wethoudersportefeuille.

Eigenheid kernen versterken

“Het besluit om weer in te stappen viel ook samen met het gegeven dat we zien dat de wethouders anders zijn gaan functioneren. Meer aansluitend bij onze wens om op een andere manier, en vooral vanaf het begin, inwoners te betrekken bij planvorming en besluitvorming. Uiteindelijk kwam de afdeling toch bij mij uit, om voor te dragen als wethouder.” Kennis en kunde van inwoners benutten. Dat is voor Van den Beld de leidraad in zijn denken. “Hoewel uiteindelijk altijd de verantwoordelijkheid bij de Raad ligt.“ Hij is afgestudeerd als sociaal- en organisatiepsycholoog. Misschien is hij daarom zo geïnteresseerd in de integratie van ecologie en stedelijke ontwikkeling en wil hij graag meedenken als er gebouwd gaat worden: “Je bouwt voor decennia en je kunt maar één keer bouwen.” In Haarlem was Van den Beld als fractievoorzitter een voorvechter in monumentenbeleid. Dat vind hij hier ook belangrijk: “Behouden wat we zo mooi vinden en ervoor zorgen dat nieuwbouw een kern versterkt in haar eigenheid.”

“Goed om steeds een pas terug te doen”

 “Ja, typeer mij maar als groen-rechts”, filosofeert hij. “En daarbij stel ik graag de waarom-vraag. De vraag naar wat nu eigenlijk het probleem is. Vooringenomen politieke standpunten zijn in mijn ogen  vaak te herleiden tot gebeurtenissen in het verleden. En dat is jammer, want dat kan de echt goede oplossing in de weg staan. Het intrigeert mij zo vaak om te zien dat standpunten botsen, terwijl wat we willen eigenlijk hetzelfde is. Steeds even een pas terug doen.”. Zo ziet hij zijn wethouderschap voor zich, mijmerend hier op het bankje in het bos. “Ik wil graag steeds de waarom-vraag stellen.”

Wethouder en ondernemer

Door zijn drie kinderen heeft hij ook echt de betekenis van verenigingsleven gezien, hoe heel verschillende mensen toch samenwerken, of samen praten. “In het lokale bestuur moet je steeds meer lokaal afhandelen. Dus dan heb je je inwoners hard nodig.” Voorafgaand aan zijn voordracht gingen daar veel telefoongesprekken over met de andere wethouders. Zo lijken ze naar elkaar toegegroeid. Als wethouder van financiën zal Van den Beld misschien nog voor moeilijke keuze komen te staan, met de naweeën van corona. “Verwacht van mij als progressieve liberaal keuzes voor natuur en cultuur, want dat is de werkgelegenheid in onze gemeente. En ik heb veel affiniteit met de kleine ondernemers”. Van den Beld is zelf ook nog ondernemer, hoewel hij nu bij aanstelling als wethouder zijn bedrijf (een internationaal platform voor cartoonisten), moet overdragen. “En verder ben ik natuurlijk wethouder voor alle inwoners en voor alle raadsleden.”