Kadernota 2021: VVD De samenleving aan zet! (speech mw. Meis de Jongh, fractievoorzitter)

We vragen aan de wethouder dan ook om de begroting 2021 zo in te stellen dat het duidelijk wordt aan welke knoppen we als raad kunnen draaien en welke invloed het draaien aan die knoppen teweegbrengt, zeg maar een soort van dashboard, maar dan niet die van De Jonge maar van Van den Belt.. Een crises kost geld, ook deze Corona crises, maar het levert ook kansen op! Wat worden wij blij van het positivisme en inventiviteit van ondernemers. De hostessen in Egmond aan Zee, de welkomstassen van Schoorl, de terrassen rondom de Ruïnekerk in Bergen. En met resultaat! Afgelopen weekend was het weer ouderwets druk de gemeente, op een veilige manier dat wel. Dit moeten wij als gemeente wat de VVD betreft nog meer faciliteren. Denken in kansen, meedenken met ondernemers. Van werk werk maken. Durf hebben en slim anticyclisch investeren. Het levert ons inziens uiteindelijk veel meer op dan dat het kost. Als we de economie slim en snel kunnen aanjager, kunnen we meer mensen behoeden van bijstand en helpen we onder andere ZZP’ers weer op weg. Waar wij deze kans zien, is bijvoorbeeld in de grote duurzaamheidsopgave waar wij voor staan. We hebben het geluk dat in onze gemeente zoveel bedrijven innovatief bezig zijn op duurzaamheidsgebied en dat er inwoners zijn die hier ontzettend veel over weten. Onze oproep aan het college: grijp deze kans, maak deze kennis te gelde. Want, de urgentie met betrekking tot klimaatverandering leeft niet bij iedereen in even sterke mate. Mijn buurman kijkt alsof ik spaans spreek als ik zeg dat een boom 30x meer Co2 opneemt dan een struik. Het is de kunst voor ons gemeente om als die visies te vertalen naar bereikbaar en betaalbaar voor mijn buren, uw buren. Kortom het is de kunst om wat over kan komen als gebakken lucht om te zetten in een warm broodje voor over de toonbank. Ondernemer en inwoners die met duurzaamheid al zo enthousiast bezig zijn kunnen voor ons gemeente ervoor zorgen dat een droog broodje een moorkop wordt. Daarom steunen we het voorstel ook van GL met het komen van pop -up stores duurzaamheid. En we roepen het college op deze laagdrempeligheid over de gehele linie van duurzaamheid op te zoeken. Door ook bijvoorbeeld duurzaamheid zichtbaar te laten worden in de openbare ruimte.Dus wat ons betreft: de gemeente komt naar u toe deze zomer met duurzaamheid. Maar we komen ook nog met iets anders naar u toe: participatie. Het is fijn te lezen dat van participatiebeleid eindelijk werk wordt gemaakt. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Zo hopen we dat inwoners zich meer gehoord gaan voelen en ook duidelijker wordt voor ons wanneer participatie afdoende heeft plaatsgevonden, dat inwoners weten wat er van ze verwacht wordt en ook wat ze van ons mogen verwachten. Kortom dat de kaders helder zijn. We willen in dit kader aandacht vragen voor de informatievoorziening richting inwoners. Het is voor ons raadsleden al een crime om iets op het raadsinformatiesysteem te vinden. Voor inwoners is dat nog een grotere uitdaging. Kan de wethouder erop toezien dat deze toegang tot informatie verbetert? De stap van digitale informatie naar data is snel gemaakt. Met data wordt ons inziens besluiten maken vergemakkelijkt. Hoever is onze gemeente met het anders inrichten van ons dataverkeer? Hoe staat het college tegenover de visie Common Ground? Data zou ons helpen bijvoorbeeld bij monitoring van de huisvestingsverordening welke wij vorige week hebben aangenomen. In aansluiting op de huisvestigingsverordening: eind vorige week is het huis naast mij te koop komen te staan. (even voor de duidelijkheid dit huis werd niet verhuurd aan toeristen). En wie komen er kijken: Duitse mensen. Zij zien een 2e huis hier in Bergen wel zitten. Een mooi speeltuintje voor de deur, aardig huisje, ideaal voor de weekenden. Dit is nu naast mijn huis. Maar dit gebeurt overal in de gemeente, van Camperduin tot Egmond aan Zee. Prachtig dat onze gemeente zo gewild is. Maar niet ideaal voor onze samenleving, voor de voetbalclub, voor de schaakclub, voor de bakker en de slager. En dan komt het doel waarom we met die huisvestingsverordening zijn begonnen wel heel dichtbij: leefbare kernen. Begrijp mij niet verkeerd, ik houd van Duitsers! Zij waren tot afgelopen januari mijn gasten, in mijn recreatie appartementen. En dat is toch wel iets heel anders dan dat ze nu een doorsnee woning in een doorsnee gezingswijk willen kopen voor de weekenden. Wat ons betreft moeten we werk maken van het 2e woningenbeleid en de uitrol ervan. Kan de wethouder hier meer duidelijkheid over verschaffen? Want woningen bouwen willen we allemaal. Maar woningen voor wonen behouden is een kortere klap. En kan de wethouder toezeggen dat hij op een zo kort mogelijke termijn met makelaars en notarissen gaat zitten om duidelijk te maken wat het beleid is? Wat mag en wat niet mag? Over die woningbouw wil ik nog iets zeggen: VVD is zich er terdege van bewust dat we woningen nodig hebben. Ook wij willen bouwen. Ook wij zien de schaarste in betaalbare huizen. Dit najaar staat de woonvisie op het programma. We zouden in deze visie willen pleiten voor maatwerk. Niet gelijk 40% sociale woningbouw per project de norm laten zijn. Want niet elk project en elke locatie leent zich daarvoor. Werk in plaats daarvan met aantallen per kern of gebied. En zet een ontwikkelaar in daar waar hij het beste in is. Dus laat corporaties de sociale woningbouw doen, niet een ontwikkelaar waarvan je weet dat over 10, 20 jaar de betaalbare huurwoningen weer uit de portefeuille zullen verdwijnen op de vrije markt. Kortom bouwen naar behoefte. Dat bouwen naar behoefte moet wat de VVD betreft ook gelijk worden toegepast in Bergen Oost. En dan niet alleen naar de behoefte in aantallen maar ook in ruimtelijke kwaliteit, in duurzaamheid, in verkeersafwikkeling. Inwoners hebben met hun inspraakreacties en zienswijzes laten zien welke kansen het gebied heeft en hoe we het gebied op zijn best kunnen inzetten. Zij willen geen Alkmaar Noord in Bergen Oost en wij daarmee ook niet. De portee van dit verhaal (o hier stond nog iets van jouw Cees). De moraal van dit verhaal: de VVD gelooft in onze inwoners en ondernemers. In hun dromen, in de kansen die zij zien en in hun praktische oplossingen. Zij weten het beste waardoor onze gemeente nog mooier wordt. Zij kunnen deze gemeente in deze moeilijke tijden er weer bovenop helpen. Wij als gemeente kunnen ze daarbij faciliteren. Laten we uit die samenleving ophalen. Kortom de samenleving aan zet