Kadernota 2021 en verder

Hier maakt de VVD zich ontzettend veel zorgen om. We zullen terug moeten in onze ambities. Terug naar een reële maat. Het gaat om de mens, niet om het resultaat of de snelheid. Onze ambtenaren zijn de motor van de organisatie. Als de medewerkers zich blij, gewaardeerd en gehoord voelen, dan straalt dat uit op de inwoners. Ja de BUCH moet beter, in aansturing, in kaders. Maar vergeet die medewerker niet. Het gaat nogmaals om de mens. Met dat uitgangspunt komt het resultaat vanzelf
Dit voorbeeld laat eigenlijk iets moois zien, waarop iemand mij laatst attendeerde. Iets waar wij trots op mogen zijn. Wij als raad hebben meer rust, ons college heeft meer rust. Als je daarbij even stil gaat staan. Even terug kijkt naar 3 jaar geleden en nu. Wat een mooie reis hebben we dan al afgelegd. Door die rust kunnen we beter de wereld om ons heen zien. Daar helpt ons eerder genoemde participatiebeleid mee. Maar we zijn er nog niet. Ook het college niet. Willen wij ons college beter later functioneren, zijn strategische adviseurs erg gewenst. Een wens die ook bij hen leeft. Hiermee gaat de organisatie en daarmee ook de mens beter draaien. In vele gemeenten zijn deze adviseurs. Laten wij daar nu een voorbeeld aan nemen. Zodat wij die rust beter kunnen bewaken, maar ook vooral vasthouden. En daar zijn weer onze inwoners bij gebaad. > vandaar onze motie strategische adviseurs. 
Om maar het bruggetje te maken richting die inwoner, die inwoner is een paar weken geleden heel erg geschrokken. Wij allemaal trouwens.


Opeens stond het water centimeters hoog in de straten. Winkels, kelders, en woningen stonden blank. 


Dit is een wake up call. Voor ons maakt dit meer dan eens duidelijk hoe urgent het is om klimaat leidend te laten zijn, in alles wat we doen, ook bij projectontwikkeling. Bijvoorbeeld kijken naar hoe water loopt, kijken naar hoeveel bomen er nodig zijn voor koelte. Het klimaat is een gegeven van waaruit gedacht moet worden. Pas dan komt de ontwikkeling van het project zelf. Kortom omdenken


De motie die ik zo zal voordragen sluit hier op aan. 
Deze bouwen naar behoefte in klimaat zien wij ook in bouwen naar behoefte in woningbouw.


Het is in onze ogen te simpel om te denken, ik moet bouwen, ik moet mijn aantallen woningen behalen.


Maar waar is onze gemeente groot in geworden? Door een andere manier van denken. Door kwaliteit het uitgangspunt te laten zijn. Daarom is onze gemeente zo een aantrekkelijke gemeente om te wonen. 


Het is een gegeven, we zijn de meest vergrijsde gemeente en veel mensen zijn hier gescheiden. Daarmee is er een groeiende behoefte aan andere woonvormen. Laat daar nu die kwaliteit in zijn. Wij als VVD denken dat je daarmee de beste doorstroming creëert, de samenleving het beste faciliteert. 


Wij roepen op dit mee te nemen in de woonvisie die aan het einde van het jaar op stapel staat.
Met het wonen, met het klimaa,t met het terugwinnen van vertrouwen


Maar met respect ook voor wat we achter ons hebben liggen


Daar zit de urgentie


En die voelen wij als VVD elke dag


Pakken ook daarin ook graag de verantwoordelijkheid
En dan kijkend naar de toekomststoel
En nu voel ik mij een beetje als onze gewaarde oud collega Frits David Zeiler
Want de tijd die blijft niet op je wachten


Dus vertrouw op je krachten


Als we het kunnen en willen


Dan maken wij de verschillen
En doe het goed want samen schrijven wij geschiedenis
Nee geen Adriaan Roland Holst


Maar wel met een beetje jeugdsentiment waar nu mijn kinderen naar luisteren


Kinderen voor kinderen en toen
Kortom, de portee van het verhaal, en we hebben al vaker aangegeven als VVD


Omdenken wordt een gegeven 


Met respect voor het verleden


Laat Bergen, een beetje Bergen blijven.


Laat Schoorl een beetje Schoorl blijven


Laat de Egmonden een beetje de Egmonden blijven


Nu en in de toekomst