VVD Bergen blijft met vraagtekens over situatie Kranenburgh zitten

Naar aanleiding van het interpellatiedebat tijdens de raadsvergadering van 1 oktober jl. blijft de VVD fractie met vraagtekens zitten rond de situatie Kranenburgh. Met namen over hoe de vork in de steel zit rond de interventie die gepleegd zou zijn richting de oude Raad van Toezicht om het voorgenomen ontslag van directeur Kees Wieringa terug te draaien. Ook de mistigheid over de bedrijfsvoering spreekt nog steeds boekdelen. Is er nu wel of geen tekort over het lopend boekjaar 2015? Het College van Bergen in deze Odile Rasch (D66) speelde het heel formeel, zo bleek ook uit de antwoorden op de schriftelijke vragen van de PvdA en Gemeentebelangen over het krachtenveld tussen Raad van Toezicht en directeur Kees Wieringa. Odile Rasch stelt dat de gemeente subsidieverstrekker is en zich niet bemoeit met de interne bedrijfsvoering noch heeft geïntervenieerd in het arbeidsconflict tussen de oude Raad van Toezicht en directeur. Ook geeft zij aan dat schrijvende pers onjuistheden heeft gepubliceerd. “Een directe aanval op de schrijvende pers die zich tijdens het debat niet kan verdedigen; dat is niet handig!”, zo stelt VVD–fractievoorzitter Cees Roem.

Maar wie of welke sponsor haalt het dan wel in zijn of haar hoofd om te interveniëren in een arbeidsconflict tussen Raad van Toezicht en directeur Kees Wieringa? Want in de regel is dit een onderwerp dat geen derde partij aangaat. De VVD-fractie heeft contact gezocht met mw. Gusta Lebbink, de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. Te meer omdat ook het College naar de Raad van Toezicht voor de verdere communicatie verwijst. “Ik heb aan mw. Lebbink gevraagd in hoeverre er een overdrachtsdossier is van de oude naar de nieuwe Raad van Toezicht om bovenstaand te achterhalen”, aldus VVD’er Cees Roem. Met het vertrekken van vier Raden van Toezicht en een directeur (Jaap Bruintjes) sinds de opening van Kranenburgh lijkt dit een dossier Pro Rail op micro niveau te worden; een opeenstapeling van incidenten dreigt een structureel probleem te worden in aansturing en bedrijfsvoering van Kranenburgh.

De VVD Bergen zal haar vragen linksom of rechtsom stellen en blijvend verzoeken om opheldering. De eerstkomende mogelijkheid hiertoe is tijdens een nog te plannen commissievergadering waarin nader op de materie wordt ingegaan.