Interview wethouder van den Beld over participatie (bron: Duinstreek)

De taskforces in de dorpen in coronatijd hebben inspiratie opgeleverd hoe het verder moet met de participatie in de gemeente Bergen. Van den Beld daarover: "In de taskforces bleek in onderling overleg heel veel mogelijk. Er zijn nu ideeën ontstaan om per dorp een participatieteam te vormen met een iets veelzijdiger samenstelling dan de taskforces. Burgers met verschillende belangen en achtergronden buigen zich hier vooraf over een bepaalde kwestie. Voor sommige thema's kan zelfs aan een participatieteam worden gedacht met burgers uit de hele gemeente." "We willen een nieuwe bestuurscultuur creëren. De politieke partijen hebben een imagoprobleem en trekken amper burgers aan. We moeten daarom een nieuwe vorm vinden om inwoners erbij te betrekken. Als die nieuwe vorm wel werkt, dan doen we die nieuwe vorm. De raadsleden van de toekomst kunnen dan misschien gevonden worden via de participatieteams in de dorpen." Het nieuwe participatiebeleid gaat alleen gelden voor het nieuwe beleid dat nog moet worden opgesteld, zoals het cultuurbeleid en het duurzaamheidsbeleid. De afspraken over een focusagenda die de gemeenteraad heeft gemaakt in het Formatieakkoord, blijven ook na het nieuwe participatiebeleid staan. "Dat betekent dat we niet tornen aan de procedure die is vastgesteld voor de fusielocatie van de voetbalclubs in de Egmonden. Die volgt de korte bestemmingsplanprocedure." Heel snel wil wethouder Van den Beld nu een voorzet geven voor de nieuwe visie en het nieuwe beleid. Dat wordt dan rondgemaild naar alle deelnemers, waarin wordt gevraagd of er nog punten missen. Het eindproduct moet er dan al binnen een maand liggen. De gemeenteraad wordt gevraagd ermee in te stemmen om dan voortaan beleid volgens het nieuwe vergadermodel te ontwikkelen. "Alle deelnemers aan de sessies vragen om heldere kaders en duidelijkheid over de rolverdeling bij participatie. Het nieuwe participatiebeleid zal beslist die duidelijkheid bieden."