VVD zet in op inwoner participatie en verkeersveiligheid BSV terrein

Afgelopen weken is duidelijk geworden dat er veel onrust heerst onder inwoners over de ontwikkelingen Bergen Noord-Oost. De aankomende jaren zullen daar veel veranderingen plaatsvinden, waar de bouw van De Beeck het startschot van is. Op niet al te lange termijn zullen ook ontwikkelingen op het voormalige BSV terrein plaatsvinden. Allemaal veranderingen die veel impact hebben op de leefomgeving en op de verkeersdruk in het gebied. Dat deze ontwikkelingen van grote invloed zien wij. En ook dat die impact er nu al is door het bouwverkeer wat de bouw van zwembad Beeck met zich meebrengt. Met als verschrikkelijk gevolg het ongeluk tussen een vrachtwagen en een scholiere eerder deze week. VVD Bergen heeft gisteren tijdens de raadsvergadering gehoor gegeven aan de onrust die er heerst onder inwoners. Als VVD Bergen maken wij ons hard voor inwonersparticipatie en een dorpse maat. Ja ook wij willen bouwen, maar wel op een manier die passend is bij de omgeving. Via onze voorstellen hebben wij voorgesteld: - Inwoners/omwonenden actief te betrekken bij de bebouwingsdichtheid van het BSV terrein via het voorleggen van een drietal scenario’s - De verkeersveiligheid tijdens de bouwperiode van zwembad De Beeck en van het BSV terrein nu aan te pakken door onder andere het aanbrengen van een tijdelijk verbod van bouwverkeer over de Kerkedijk - Nu geen harde knip in de verkeersroute op te nemen in de plannen maar eerst de gesprekken met direct omwonenden en verkeersdeskundigen gelijk verder op te pakken over waar de definitieve knip in het Molenweidtje zou moeten komen - Bij de ontwikkeling van Bergen Noord Oost een landschapsarchitect te betrekken die meer de nadruk legt op natuur inclusief bouwen in plaats van een stedenbouwkundig perspectief. Al onze voorstellen zijn aangenomen. De VVD vindt dat de uitwerking van de structuurvisie Bergen Oost waar het BSV terrein onder valt, bij uitstek geschikt is om inwonerparticipatie nieuwe stijl invulling te geven. VVD wethouder Arend Jan van den Beld zal dit op zich nemen. Met dit besluit zetten we een stap voorwaarts in een toekomstbestendige ontwikkeling van het BSV terrein, woningbouw realisatie en inwonerparticipatie.