VVD Bergen diep bedroeft over overlijden oud VVD raadslid/fractievoorzitter Udo Smit

De VVD Bergen nh is geschokt door het plotseling overlijden van haar oud raadslid en fractievoorzitter ir. Udo Smit.

De VVD Bergen nh is geschokt door het plotseling overlijden van haar oud raadslid en fractievoorzitter ir. Udo Smit. Udo was in de periode 2010 – 2014 en daarvoor raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad van Bergen nh. “Wij zijn er kapot van”, zegt VVD raadslid Cees Roem die nauw met Udo heeft samengewerkt in Roem’s periode als wethouder. Udo was een integer en kundig raadslid die vooral op het terrein van ruimtelijke ordening en financiën goed was onderlegd. Hij was wars van Kafkaëske toestanden met betrekking tot bestemmingsplannen en stond soms individuele inwoners vanuit zijn ombudsfunctie als raadslid bij. Hij hield van een inhoudelijk goed debat en was geliefd bij zijn collega raadsleden. Aimabel, zuiver en van tijd tot tijd een tikje eigenwijs zijn karaktereigenschappen, zoals velen hem in de raad zullen herinneren. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Eline en hun beide dochters, schoonzonen en kleinkinderen. Udo mocht 67 jaar oud worden. De VVD Bergen nh verliest in Udo een échte Bergenaar, betrokken bij het dorp en haar inwoners. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en het liberale geluid in de gemeenteraad. Rust zacht Udo!