Bergens VVD-lid Dirk Haarsma benoemd tot Lid van Verdienste VVD BUCH

Bergens VVD-lid, oud-commissie en raadslid de heer ing. Dirk Haarsma is op de afgelopen ALV van 29 september 2021 benoemd tot Lid van Verdienste van de VVD BUCH.

Uit handen van VVD raadslid Cees Roem en VVD fractievoorzitter Meis de Jongh ontving Dirk de oorkonde. Dirk is sinds 1975 lid van de VVD en heeft sindsdien veel bestuurlijke en politieke functies bekleed binnen de lokale VVD in Bergen nh. Veelal op het terrein van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen. Maar ook op andere terreinen kwam de expertise op bedrijfsvoering, financiƫn en het sociaal domein goed van pas. Dirk is ook actief in de begeleiding van vluchtelingen (Syriƫ) in Nederland en onderhoudt een pleeggezin op Sri Lanka. Om gezondheidsredenen legt Dirk zijn commissiewerk neer, echter blijft beschikbaar voor de gros- en kieslijst. De VVD Bergen nh is Dirk veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet voor onze partij en de lokale samenleving. De oorkonde Lid van Verdienste is hem meer dan gegund!