Molen Kijkduin kan binnenkort weer volop draaien

Op de laatste raadsvergadering van 2021 heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een voorstel van de VVD Bergen om de molenbiotoop van Kijkduin op de zo kortst mogelijke termijn in ere te herstellen. Daarmee kan de molen binnen kort weer volop draaien.

De bomen en de struiken rondom de korenmolen uit 1772 zijn lange tijd door onder andere de gemeente niet goed onderhouden. Daardoor zijn deze zo hoog en groot dat de molen geen goede windvang meer heeft. Kortom de ‘leefomgeving’ van de molen, de zogenaamde molenbiotoop, functioneert niet meer goed. De staat van de molen verslechtert met de dag, de molen gaat langzamerhand kapot. 

VVD Bergen maakt zich hard voor behoud van erfgoed. Kijkduin is in eigendom van de gemeente en behoort tot één van de iconen van onze gemeente. 

Onlangs is gebleken uit een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) van een andere molen in onze gemeente, de Philisteinse molen, dat molens van onschatbare waarde zijn voor onze cultuurhistorie. Daarbij zijn ze van groot toeristisch en economisch belang.  

Dit maakt het des te belangrijker onze molens de beschermen en te behouden.

Met het aannemen van het voorstel gaat het college aan de slag met het opstellen van een zogenaamde bomeneffectenanalyse rondom de molen. Deze analyse brengt in beeld wat voor een bomen er staan en hoe hiermee moet worden omgegaan. Zodat de best mogelijke molenbiotoop voor Kijkduin kan worden gerealiseerd.  En de molen gered is. 

Daarbij zal het college gaan kijken of en hoe subsidies kunnen bijdragen aan het bekostigen van het herstellen van de biotoop. 

VVD fractievoorzitter Meis de Jongh 'We zijn blij dat we de molen hebben kunnen helpen. Daarmee is de molen klaar voor de toekomst. En kunnen ook toekomstige generaties van dit mooie ambacht en stukje geschiedenis genieten'.