Kandidatenlijst VVD: Fris nieuw team met een nieuw geluid

De VVD Bergen staat klaar met een fris nieuw team voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 -15 -16 maart 2022. De VVD valt op omdat de partij met een lijst komt waarop veel nieuwe en jonge gezichten staan. De lijsttrekker Meis de Jongh zegt hierover: ‘We hebben hard gewerkt om hele goede en nieuwe kandidaten op de lijst te krijgen. Dat is gelukt. Alle dorpen zijn vertegenwoordigd. Het zijn no-nonsense mensen met hart voor het dorp. Noem ons maar de lokale liberalen’.

Arend Jan van den Beld is al langer actief bij VVD. Hij is nu wethouder met onder andere de portefeuilles financiën en inwonersparticipatie. Zijn nieuwe participatiebeleid is samen met meer dan 100 inwoners gemaakt en gaat nu uitgevoerd worden. Van den Beld zegt hierover: ‘Ik weet hoe belangrijk het is om mensen te betrekken bij onze plannen. Dat geldt zeker voor de woningbouwplannen. Enerzijds wil je zo snel mogelijk huizen bijbouwen. Anderzijds moet je goed nadenken wat je daarvoor opgeeft. Zulke belangrijke vragen pak je samen op. We moeten elkaar vertrouwen geven en staan voor onze verantwoordelijkheid. Samenwerken! Zoiets is spannend voor inwoners maar ook voor de politiek. Onze kandidaat-raadsleden zijn daar klaar voor en zullen zich ervoor hard maken. Een mooi vooruitzicht’. 

Jong en Oud

Het nieuwe VVD team is erg divers. De lijst heeft veel vrouwen op een verkiesbare plek en is een mengeling van jong en oud. Meis de Jongh: ‘Veel van onze kandidaten zijn ondernemer of dragen stevige verantwoordelijkheden. Ze zijn oplossingsgericht. Ze denken in mogelijkheden. Dat geeft nieuwe energie. Zoiets is niet alleen goed voor de politiek maar ook voor onze dorpen. Een nieuwe geluid!’  Van den Beld vult aan en zegt: ‘Het bijzondere van dit team is dat we uit zulke verschillende werelden komen. Sommigen van ons werken in de zorg, anderen in de horeca, het bedrijfsleven of zijn ondernemer. Bovendien hebben verschillende kandidaten een communicatie achtergrond of zijn coach. Zulke kwaliteiten zijn natuurlijk altijd welkom in de politiek’. 

Voor de inwoners

De inwoners van de gemeente staan erom bekend dat ze graag nauw betrokken zijn bij alle ontwikkelingen in onze dorpen. Meis de Jongh: ‘In tijden van Corona is het niet makkelijk om contact te houden. Daarom zijn we Zoom mee met de VVD begonnen. Wekelijks praat ik samen met onze wethouder, inwoners bij over alle ontwikkelingen in de dorpen. Dit zijn leuke digitale momenten waar je van alles vertelt maar ook veel hoort. Daarnaast proberen we met het team veel in de dorpen te zijn. Ook schrijft onze wethouder over zijn wekelijkse wandelingen met inwoners in de gemeente krant en online. Op die manier proberen we in deze tijd de verbinding vast te houden met onze inwoners. Zoiets is niet altijd makkelijk, wel altijd leuk’. 

Samengevat

Meis de Jongh eindigt bondig: ‘Het nieuwe team VVD team staat voor Verantwoordelijk, Vertrouwd  en Dichtbij. Daar gaan we voor!’