Nieuw Logo voor VVD Bergen NH

De wereld verandert snel. Klimaatveranderingen en dreigende gastekorten hebben zijn weerslag op ons allemaal. De VVD gaat niet stilzitten. Het is tijd voor Groen Rechts.

 Dat betekent niet afwachten maar aanpakken. Een groene aanpak voor heel Nederland. Iedere gemeente moet kijken wat zij kan doen. Kleine en grote ingrepen. Om iedereen bewust te maken van deze noodzaak heeft de VVD Bergen haar logo groen gemaakt. 


Het programma van de VVD Bergen NH draait er niet omheen. In onze dorpen (Egmond, Bergen, Schoorl en Groet) stropen we de mouwen op. We pakken samen de wateroverlast, de droogte en duinafslag aan. Daarnaast gaan we ook natuurinclusief bouwen. Vanzelfsprekend hebben de absurd hoge gasprijzen ook onze aandacht. We stellen onze groene ondernemers daarbij centraal. Zij zijn de sleutel tot succes. Wij vragen onze ondernemers om samen met de inwoners de vergroening te versnellen. De gemeente faciliteert onze ondernemers door bijvoorbeeld eenvoudig vergunningen te verlenen (voor zonnepanelen en warmtepompen ed.) en een steunpunt neer te zetten in ieder dorp dat ons helpt met de vergroening.  


De toekomst van een duurzame samenleving ligt in onze handen. Wij gaan ervoor!


VVD Bergen NH