Maidenspeech van ons nieuwe raadslid Liselotte Verwaaijen bij de raadsvergadering van 12 juli 2022

Afgelopen dinsdagavond was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Ons nieuwe raadslid Liselotte Verwaaijen hield tijdens deze raad haar maidenspeech! 


Wij zijn trots op haar bevlogenheid, de antenne voor wat leeft in de samenleving, collegialiteit, leergierigheid èn passie voor het vak als raadslid! Wij kijken met plezier uit naar onze samenwerking de komende raadsperiode, zowel wij de (steun)fractie van de VVD als met onze collega-raadsleden en college.


Maiden speech van Liselotte:

Dit is de eerste keer dat ik het woord voer maar ik heb de afgelopen maanden heel veel met inwoners gesproken dus ik voel dat ik goed voorbereid hier het woord voer. Hoe zit ik in de wedstrijd? Verbinden is mijn ideaal, diversiteit stimuleren een passie, dit draag ik altijd bij me. Gemeente politiek gaat over directe belangen van inwoners. Meer dan over hoogdravende ideologische beschouwingen. Het zou wat mij betreft mooi zijn als we allemaal voorstellen beoordelen zonder dat het uitmaakt wie de afzender is. Samenwerken is het belangrijkste. Goede collegiale verhoudingen zijn geen luxe maar een voorwaarde daarvan. En dat is dan ook mijn handuitreiking naar mijn collega’s: We zijn het misschien inhoudelijk niet altijd eens en dat is ook goed, het houd ons scherp, maar ik waardeer u als mens en ga voor een vruchtbare samenwerking in belang van onze gemeente en haar inwoners.